Norra Kyrkogården

Norra kyrkogården är belägen vid Hammarö kyrka och innefattar kistgravar och urngravar. Ett flertal stora gravar präglar området liksom närheten till kyrkan. Platsen kring Hammarö kyrka har lång historisk kontinuitet. Ca 500 m nordväst om kyrkan ligger ett grav-fält som kan dateras till yngre järnålder.

År 1854-1855 utvidgades kyrkogården. Likboden flyttades till nordöstra hörnet av den utvidgade kyrkogården. Endast östra muren behövde flyttas och den sten som under 20 år anskaffats till en påtänkt stenkyrka användes till den nya mur-sträckan. 1864 anlades Södra kyrkogården och man kan tänka sig att gravsättningarna på Norra kyrkogården under perioden som följde fram till 1930- och 40-talets förändringsarbeten var begränsade. Från 1800-talet finns tre bevarade trägravvårdar som troligen haft sin placering vid Norra kyrkogården. Idag är dessa gravvårdar restaurerade och förvaras 
i den gamla likboden.

Efter vägen mot Södra kyrkogården passerar man Stigluckan (byggd år 1946)

Jag vill hitta

Visa filter Dölj filter
Född
1700-1799 1800-1899 1900-1999
Död
1800-1899 1900-1999
Födelseort
Brattfors Böhmen Ej angivet Grythyttan Gråberg Göteborg Hammarö Kalmar Karlstad Kila Sundborn Sundsvall Sunne Toverud Tydje Väse Västra Tye Ölme
Yrke
Bruksförvaltare Båtbyggare Disponent Ej angivet Fiskare Förtroendevald Godsägare Gårdssmed Ingenjör Jordbrukare Kapten Kassör Komminister Konsertpianist Kontraktsprost Krögare Kyrkoherde Lärare Mekaniker Musikdirektör Redaktör Rektor Sjöman Skeppsbyggmästare Snickare Tvättmästare Verkmästare
Kulturgrav
Ej angivet Ja Nej
Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC
Fritz Beermans familjegrav
Gravnummer: 02 04 002ABCD
Axel Theodor Qvick
Gravnummer: 02 04 06ABC
Hilmer Ramströms familjegrav
Gravnummer: 02 05 001AB-2AB
Albin och Karin Renström
Gravnummer: 02 05 003ABC
Angelina Dahlgren
Gravnummer: 02 06 002ABC
Christian Geijers familjegrav
Gravnummer: 02 06 003ABC
Ragnar och Elin Johansson
Gravnummer: 02 07 003ABC
Karl och Emma Svensson
Gravnummer: 02 17 016ABC
Oskar och Alma Andersson
Gravnummer: 02 08 003ABC
Wenzel Björkhagens familjegrav
Gravnummer: 02 08 008ABC
Julius Pollaks familjegrav
Gravnummer: 02 10 003ABC
Oscar Mellquist
Gravnummer: 02 10 005-6ABC