Bro kyrkogård

Bro kyrkogård

Bro kyrka omnämns som en gammal kyrka av sten i en landshövdingsberättelse 1692. Medeltida dopfuntsdelar av sandsten antyder dock att en kyrka kan ha funnits på platsen redan på 1100- eller 1200-talet. Dagens kyrka är ett resultat av en ombyggnad på 1760-1770-talet.

Kyrkogårdens ålder är okänd. Den äldsta delen sträckte sig endast ett tjugotal meter söderut från kyrkan. 1870 genomfördes en utvidgning åt öster och sydost och 1987 åt nordost. 1851 restes ett stort gjutjärnskors utanför den dåvarande kyrkogården. Idag utgör detta kors ett tydligt blickfång mitt på kyrkogården.

Virtuell vy över kyrkogården

Jag vill hitta

Karl Sohls familjegrav
Gravnummer: 03 04 146
Knut Johansson
Gravnummer: 03 13 37-38