Ölserud kyrkogård

Ölserud kyrkogård

Ölseruds kyrka ligger två mil sydost om Säffle tätort. Ölseruds socken har medeltida ursprung och det finns spår efter två tidigare kyrkor ett par kilometer österut. Den nuvarande kyrkan började byggas 1663. 1881 genomgick den en omfattande ombyggnad då den förlängdes och försågs med torn och ny sakristia.

Själva kyrkogården tillkom samtidigt som kyrkan på 1600-talet. Den har dock utvidgats och växt med nya kvarter under årens lopp. Den senaste förändringen gjordes på 1970-talet då kvarter sex och sju anlades.

Virtuell vy över kyrkogården

Jag vill hitta

Bertil Harding
Gravnummer: 05 01 69-70
Axel Schymans familjegrav
Gravnummer: 05 02 21-22
Olof Petter Danielsson
Gravnummer: 05 02 38-40
Erik Gustaf Floding
Gravnummer: 05 02 68
Anders Hammars familjegrav
Gravnummer: 05 02 68
Elias Johanssons familjegrav
Gravnummer: 05 03 3-4
Alfred och Maria Neander
Gravnummer: 05 03 77-78
Håkan Anderssons familjegrav
Gravnummer: 05 04 142-143
Elfrida Anderssons familjegrav
Gravnummer: 05 04 94-95
Gustav och Carin Jaldenius
Gravnummer: 05 05 13-14
Enok och Suoma Olsson
Gravnummer: 05 05 19-20
Gustaf Schymans familjegrav
Gravnummer: 05 05 29-30
Bertil och Svea Thörner
Gravnummer: 05 05 36-37
Halvar och Kerstin Pettersson
Gravnummer: 05 05 43
Kurt och Anna-Lisa Jaldenius
Gravnummer: 05 06 1-2
Anna och Karl Pettersson
Gravnummer: 05 07 5-7