Axel Theodor Qvick i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (020406ABC-R)

Axel Theodor Qvick

Axel Theodor Qvick föddes 1859 i Tydje, Dalsland. Han läste i Uppsala och avlade sin prästerliga examina 1884 och prästvigdes i Karlstad i februari månad 1885. Efter att ha tjänstgjort på olika ställen kom han som komminister till Hammarö 1894.

När församlingen upphörde att vara lektorsprebende vid gymnasiet i Karlstad, efterträdde han John Börjesson, den siste prebendepastorn och blev den förste valde kyrkoherden i Hammarö församling, en tjänst som han hade 1921-1924. Vid sin död hade han tjänstgjort i församlingen i 30 år. Han vilar i graven tillsammans med makan Helena Qvick, född Edell (1863-1949)
Läs mer
Axel Theodor Qvick
Axel Theodor Qvick
Axel Theodor Qvick
Axel Theodor Qvick

Mer information

Axel Theodor Qvick sägs ha haft en otrolig arbetskapacitet, vilket kunde behövas under denna tid av snabb tillväxt på Skoghallssidan av ön. Han ansågs dessutom som en av de mest skickliga och förfarna kommunalmännen i Värmlands län.

I Karlstadtidningen 3 juli 1924 står det: ”Och äfter att under mer än ett kvarts sekel uthålligt och plikttroget ha arbetat inom församlingen ägnades han, som här nyss nämnts, för ett par år sedan befattningen såsom dess förste valde kyrkoherde. Komminister hade nu tillsatts, arbetsbördan lättades, inkomsterna ökades. För ungefär ett år sen fick kyrkoherden flytta in i det nyanskaffade, präktiga kyrkoherdebostället på Lövnäs. Livet började te sig ljusare. Just då kom den sjuklighet som nu slutat med döden.”

Maka Helena, född Edell 1863 på Hammarö, var dotter tillkomminister Edell. I ett minnesord i en tidning står det följande om Helena: ”Under sin krafts dagar var hon mycket verksam och till stor hjälp för sin make i församlingsarbetet. Genom sitt blida och vänsälla väsen har hon förvärvat många vänner. Hon sörjes närmast av en syster. 

Källa: Karlstadtidningen och Karlstads stift herdaminne/Edestam

Bildtext: En av bilderna här intill visar Axel Theodor på sin 60-årsdag tillsammans med makan Helena.

 
Antal: 

Födelsedatum: 1859 , 1863
Dödsdatum: 1924 , 1949
Födelseort: Ej angivet , Tydje
Yrke: Ej angivet , Kyrkoherde

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC