Bertil och Eivor Karlsson i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0201009ABC-R)

Bertil och Eivor Karlsson

Bertil Karlsson var sjöman under andra världskriget. Först arbetade han som kollämpare och sedan blev han eldare i maskinrummet. Han gjorde bland annat en långresa till Asien. När han återvände hem julen 1939 hade Ahlmarks rederi ont om folk och sökte sjömän. Bertil gick så till sjöss med Karlstadbåten Foxen. 

Den 18 januari 1940 var Foxen på resa mellan Garston-Göteborg med koks. 85 nautiska mil ostsydost om Pentlands sund torpederas Foxen av ubåten U55 förd av kapten Verner Heidel. Endast två man räddades ur en besättning på 19 man. En minnessten över omkomna sjömän ska finnas i vid Karlstad domkyrka, där står Bertil med som “Persson”.

I graven vilar även Bertils syster Eivor Karlsson.   

 

Källor: I Sjöfartens tjänst, Jan Davidsson och Innanför spärren, Terje Fredh.
Läs mer
Bertil och Eivor Karlsson
Bertil och Eivor Karlsson
Bertil och Eivor Karlsson

Mer information

Gravnummer: 02 01 009ABC
 
Antal: 

Födelsedatum: 1916 , 1919
Dödsdatum: 1940 , 1995
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet , Sjöman

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC