Oscar Mellquist i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0210005-6ABC)

Oscar Mellquist

I denna grav vilar godsägaren Oscar Mellquist. En av hans livsgärningar var donationen av Säters gård och Kilene till Hammarö hembygdsförening, Landstinget och Hammarö kommun.


Det var i september 1952 som Hammarö hembygdsförening mottog Kilene gårdar som donation av godsägare Oscar Fritiof Mellquist, Säter, Hammarö. ”1957 står Kilene som en mönstergård för orten, allt enligt donatorns önskan. Föreningen reste tillsammans med Landstinget en värdig gravvård över Oscar F. Mellqvist den 4 augusti 1957. Vården är den för Hammarö så karakteristiska svarta naturstenen, som är slipad av Vänerns böljor, och som vänner till donatorn hämtat på Timmerkoja.”

Källa: Hammarö en hembygdsbok

Läs mer
Oscar Mellquist
Oscar Mellquist
Oscar Mellquist

Mer information

Gravvården över Oscar Mellquist är utformad enligt ritning av Samuel Haldén, trägårdsarkitekt.

I NWT 3 augusti 1949 står följande skrivet i samband med Oscar Mellqvists 50-årsdag:

Femtio år fyller i dag, onsdag, godsägare Oscar Mellquist, Säters gård, Hammarö. Jubilaren som är född i Karlstads landsförsamling flyttade med sina föräldrar till Götetorps gård på Hammarö 1905 då föräldrarna inköpte gården. Efter skolstudier vid bl.a. Karlstads läroverk, Arvika folkhögskola och Mariannelunds praktiska skola övertog M. sedermera Götetorps gård, vilket han brukade tills han inköpte Säters gård. M. har gjort sig känd som en synnerligen dugande jordbrukare och har förutom sitt intresse till jorden varit en hängiven djurvän och bl.a. bedrivit hästuppfödning.

 

Oscar Mellquist

Födelsedatum: 1899-08-03
Dödsdatum: 1952-08-09
Födelseort: Karlstad
Yrke: Godsägare

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC