Ny kyrkogård

Ny socken, ca en mil nordväst om Arvika, ligger utbredd kring Nysockensjön och präglas av bördiga dalgångar och småkuperad skogsbygd. 

Begravningsplatsen har rektangulär form och östvästlig sträckning. Platsen är plan och omges av en kyrkogårdsmur, vars krön endast delvis ligger högre än det inre mark-planet.

Jag vill hitta