Vill du vara med och bidra?

Innehållet på Kyrkogårdsvandring.se är inte statiskt. Känner du att du själv vill vara med och bidra med texter och bilder för en eller flera gravplatser är du varmt välkommen.

Ta kontakt med respektive pastorat om du är intresserad och har frågor.

Värmland