Angelina Dahlgren i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0206002ABC)

Angelina Dahlgren

Denna gravplats är ett Lapidarium, direkt översatt betyder det en stensamling. Här åsyftar det de två gravplatserna med gjutjärnskors över släkten Dahlgren. Tillkomstår: 1884, 1895 och 1935-1962. Angelina Dahlgren som vilar här var dotter till Per Wilhelm Dahlgren, född 1816 i Ransäter. Släkten Dahlgren är en känd Värmlandssläkt, bland annat hemmahörande i Ransäter, Karlstad och Hammarö. P. W. Dahlgren var sågverksföreståndare 1845–1885, men är ej gravsatt här.

Bilderna föreställer Angelina och fadern P.W. Dahlgren.

Källa: Bevarandeplan för Hammarö församlings kyrkogårdar 2013.

Läs mer
Angelina Dahlgren
Angelina Dahlgren
Angelina Dahlgren
Angelina Dahlgren
Angelina Dahlgren

Mer information

Gravnummer: 02 06 002ABC
 

Angelina Dahlgren

Födelsedatum: 1855
Dödsdatum: 1936
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC