Älgå kyrkogård

Älgå socken, med medeltida ursprung, ligger vid Glafsfjordens nordvästra strand några mil väster om Arvika. Området består av odlings-bygd invid Glafsfjorden, bergig skogsmark på Glaskogen samt av dalbygd i nordväst. Enda tätort är Sulvik.

Begravningsplatsen har en i det närmaste rektangulär form med östvästlig sträckning med kyrkan belägen i den västra delen. Be-gravningsplatsen gränsar i norr till åkermark och i öster till en björkdunge och Glafsfjorden. I söder flyter Älgån genom ett skogsparti och i väster finns väg, parkeringsplats och församlingshem.

Jag vill hitta