En vandring bakåt i tiden ...

Våra kyrkogårdar är platser för avsked och minnen. Samtidigt är de fyllda av så mycket mer än sorg och saknad.

Gravplatserna har namn och årtal som spänner över flera sekel. Bakom namnen och datumen finns levnadsöden av alla de slag. Livsberättelser fyllda av tragiska dödsfall, fattigdom, drömmar om Amerika och kampen om överlevnad i en tid då tillvaron för de allra flesta var helt annorlunda än idag.

Det finns också mängder med ljusa och fantastiska berättelser att fängslas och inspireras av. Storslagna äventyr, mod, kärlek och insatser som gett avtryck för eftervärlden.

Kyrkogårdsvandring.se är en plats där människor som sedan länge har lämnat oss får nytt liv. Hoppas ni vill hänga med på ”vandringen” på våra olika kyrkogårdar i Säffle pastorat och göra en tidsresa till svunna tider.


Kyrkogårdsvandring.se ägs och drivs av Kyrkogårdsförvaltningen i Säffle

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Telefon växel: 0533-69 13 10

Billerudsgatan 17 Säffle

Post: Box 97, 661 22 SÄFFLE

Epost: Kyrkogårdsförvaltningen