Oskar och Alma Andersson i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0208003ABC-R)

Oskar och Alma Andersson

Oskar Alfred Andersson föddes 1875 i Gråberg som nummer två i en syskonskara på fyra barn. Fadern var yrkesfiskare och Oskar fick i tidig ålder hjälpa fadern i fisket. Vid 15 års ålder tog Oskar anställning som betjänt och allt i allo hos förvaltare Beerman vid Skoghallssågen.

Efter fyra år i Skoghall, började Oskar som smed vid Bergholmens sågverk. Här fick han smeknamnet ”smén” som han fick behålla resten av livet.
Oskar gifte sig med Alma, född Göth, och paret vilar tillsammans i denna grav. Oskar och Alma fick två barn, Astrid född 1900 och Henry född 1907. Alma avled 1923 och Oskar gifte aldrig om sig.
Läs mer
Oskar och Alma Andersson
Oskar och Alma Andersson
Oskar och Alma Andersson
Oskar och Alma Andersson
Oskar och Alma Andersson

Mer information

Oskar blev då och då utlånad som smed till Karlstads Mekaniska Werkstad. Inför ett uppdrag i Norge i unionskrisens år 1905 fick han bland verktygen tilldelad en revolver, dock kom han aldrig över gränsen eftersom unionskrisen pågick som värst. På Bergholmens sågverk upplevde Oskar storstrejken 1909 men här började även hans intresse för segling och Oskar blev med tiden en namnkunnig gast hos grosshandlare och övriga prominenta personer i Karlstad. Oskar deltog i kappseglingar ibland annat Danmark och Tyskland.

Efter tiden på Bergholmen blev Oskar, liksom hans far tidigare, yrkesfiskare. Oskar och de övriga i hans fiskelag fick på 1920-talet tillåtelse av Hammarö kyrka att uppföra en övernattningsstuga ute på kyrkans holme – Timmerkoja. Byggnaden finns kvar än idag.

Oskar blev mycket god vän med familjen Pollak i Karlstad, och lär vid ett tillfälle i sin träsnipa ha skjutsat Mizzi Pollak med vännen Greta Gustafsson (Garbo) ut till familjen Pollaks sommarhus, som låg på Hammars udde. Oskar satt under åren 1923-26 i kommunalfullmäktige på Hammarö. Han var även verksam i Hammarö fiskeriförening och som jaktuppsyningsman på Hammarö. De sista åren bodde Oskar i sin fiskestuga vid Hammarösjön på Lövnäs. Han avled i Karlstad 1964.

Källa: Oscar Bertil Andersson, barnbarn till Oskar. Lövnäs augusti 2015.
 
Antal: 

Födelsedatum: 1873 , 1875
Dödsdatum: 1923 , 1964
Födelseort: Ej angivet , Gråberg
Yrke: Ej angivet , Fiskare , Förtroendevald , Sjöman

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC