Kyrkogårdsförvaltningen i Hammarö -
historiska vingslag från medeltiden


Kontaktuppgifter Hammarö

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Telefon växel: 054-51 24 10
Pilgrimsvägen 5
663 41 Hammarö
Epost: Kyrkogårdsförvaltningen
Fakta Hammarö kyrka

Välkommen till Hammarö kyrka, Värmlands enda och en av Sveriges 11 medeltida träkyrkor. De äldsta delarna av den nuvarande kyrkan tillkom i början av 1300-talet. Man vet att det funnits en kyrka redan på 1200-talet.

Varje föremål i kyrkorummet rymmer berättelser. Du kan se hur träsnidaren format trä till de olika skulpturerna. Målaren har levandegjort träet ytterligare genom sina penseldrag med färg. Över tid har kyrkan dessvärre berövats exempelvis vägg och takmålningar som fanns i den gamla kyrkans långhus. Men varje tid har också tillfört kyrkan något, som glasmålningarna i korsarmarna från år 1934.


Kyrkogården

Den medeltida kyrkogården har utvidgats flera gånger. Första gången var på 1750-talet. Den södra kyrkogården tillkom år 1946. År 1973 byggdes ett begravningskapell, numera Mariakapellet (renoverat år 2002), och ett bårhus. Norr om kyrkan ligger minneslunden som tillkom år 1982.

Norra kyrkogården

Kyrkogården är belägen vid Hammarö kyrka och innefattar kistgravar och urngravar. Ett flertal stora gravar präglar området liksom när-heten till kyrkan. Efter vägen mot Södra kyr-kogården passerar man Stigluckan (byggd år 1946, arkitekt E. Lundberg), Sockenstugan och hembygdsgården, f.d. klockargården.

Södra kyrkogården

Kyrkogården är belägen intill villasamhället Lövnäs i vacker tallskog. Det finns kistgravar och urngravar samt urngravsområdet "Tallen". I bortre delen av kyrkogården är ett stort träkors rest.

Västra kyrkogården

Kyrkogården är belägen på vänster sida om vägen mot Hammars udde och består av kistgravar och urngravar samt urngravområdet ”Björken”. På denna kyrkogård sker de flesta av dagens gravsättningar.

Minneslunden

Minneslunden är ett anonymt gravskick där de anhöriga inte är med vid gravsättningen. Man har inte kännedom var inom området gravsättningen skett. Utsikten över Vänern är en fin plats att slå sig ner för stillhet.