Carl och Ellen Nygren i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0202013ABC-R)

Carl och Ellen Nygren

Carl Nygren föddes i Sundborn, Dalarna 1891 och studerade geografi och historia i Uppsala. Han deltog i arkeologiska undersökningar på Orust och Tjörn under somrarna 1914-1917 samt i geografiska undersökningar av jordskred vid Göta älv.

Carl Nygren kom till Skoghalls högre folkskola hösten 1920 och när den 1922 övergick till kommunal mellanskola, utnämndes han till rektor och tjänstgjorde som chef under nära 30 år.

Han vilar i denna grav tillsammans med sin maka Ellen Nygren, född 1894. Ellen arbetare som lärarinna.

Läs mer
Carl och Ellen Nygren
Carl och Ellen Nygren
Carl och Ellen Nygren

Mer information

En av lärarna vid Skoghalls högre folkskola, Bodil Nilsson, ger en bild av Carl Nygren som nära nog idealet för en rektor: ”Det var roligt att arbeta under hans ledning, ty han var framförallt den gode, hjälpsamme vännen, som förstod sina kamrater, som jämnade vägen för dem … Han hade en förunderlig förmåga att utan att behöva hävda sig i sin egenskap av rektor få sina medarbetare att glatt uträtta de uppdrag han gav dem.”

Som elev till rektor Nygren kan undertecknad inte annat än instämma i ovanstående. När han skyndade korridoren fram med en portfölj, som för det mesta gapade öppen för att göra det möjligt att snabbt ta upp en aktuell bok, kunde han i förbifarten diskret förmana någon skolungdom, som uppförde sig mindre lämpligt: ”Se upp, så inte någon lärare ser dig!”.

Källa: Skola och Hem i Hammarö, Moa Jonsson
 
Antal: 

Födelsedatum: 1891 , 1894
Dödsdatum: 1948 , 1950
Födelseort: Ej angivet , Sundborn
Yrke: Lärare , Rektor

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC