Albin och Karin Renström i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0205003ABC-R)

Albin och Karin Renström

I denna grav vilar paret Albin och Karin Renström. Albin Renström växte upp i ett jordbrukarhem. Han föddes 1 september 1900 i Attmars socken, söder om Sundsvall. Föräldrarna var baptister, liksom övriga släkten.
Livet igenom hade han svårt för allt frikyrkligt. Orsaken till detta var, enligt hans yngste bror, att Albin under sin uppväxt såg sina släktingar slå varandra med det ena kraftfulla bibelordet efter det andra, när de var oeniga, om vad som var rätt och vad som var fel. Det var så mycket som var syndigt, som han inte kunde förstå varför.
Läs mer
Albin och Karin Renström
Albin och Karin Renström
Albin och Karin Renström

Mer information

År 1918 berättade han för sina föräldrar att han ville studera. Fadern svarade då, att det var lättare att tjäna 100 000 kr, än att ta studenten. Något studiemedel eller studielån fanns inte. Hans enda möjlighet att nå sitt mål var att varva arbete och studier. Han jobbade bland annat i skogen. År 1925 kom han in på Fjellstedtska i Uppsala, ett internatläroverk, som bland annat ville främja prästutbildning. Albin Renström hade inte råd att gå alla fyra årskurserna. Därför läste han under ett sommarlov in en, som han tenterade av vid höstterminens början. Han tog sin studentexamen 1928 med höga betyg. Albin Renström studerade först i Uppsala och sedan i Lund. På somrarna, när det inte var någon undervisning vid universitetet, cyklade han runt i Härnösands stift och predikade för kollekten.

På 1930-talet träffade han sin blivande fru Karin, född Arvidsson. Hon var hushållslärare och hjälpte honom ekonomiskt. De gifte sig 1939. 1945 tillträdde Albin Renström komministertjänsten i Hammarö. Vid ett möte med dåvarande direktören för Skoghallsverken, Waldemar Hellgren, fick Albin Renström en uppmaning att verka för en kyrka i Skoghall. Vid denna tid hölls gudstjänster i aulan i Skoghalls skola.

I advent 1957 invigdes Skoghalls kyrka med församlingshem och kontorslokaler. Han sökte kyrkoherdetjänsten 1961 i Hammarö och blev förbigången. Det hade han svårt att komma över. Enligt Mikael Mogren, biskop och före detta lärare i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, var det inte lätt, under Albin Renströms verksamma tid, att vara präst och ha radikala åsikter.
Han dog på Skoghalls sjukhem den 20 maj 1986.

I ett brev skriver han: Nu är det ju så mycket som hade kunnat vara annorlunda! Man vet aldrig förrän efteråt! ...Nej, nog är livet vrångt ibland, när man vill ta ut av det. Man strävar efter att själen ska leva och går till kamp för vad man bäst har tänkt och känt. Det kan då hända att man misslyckas. Följden blir att man ibland hemfaller åt

tröstlöshet och pessimism - men är inte det ett tecken på att man lever trots allt!

Källa: Margareta Renström Lingman, Albin och Karins dotter.

 
Antal: 

Födelsedatum: 1900 , 1904
Dödsdatum: 1984 , 1986
Födelseort: Ej angivet , Sundsvall
Yrke: Komminister , Lärare

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC