Bogen kyrkogård

Bogens socken ligger ungefär fem mil norr om Arvika, vid gränsen till Norge.

Bogens lilla kyrkogård är belägen på en höjd, men sträcker sig även nerför den terrasserade sluttningen mot öster. Platsen ligger omgiven av skogsklädda höjder och trots att viss bebyggelse kan skymtas i norr är det glesbygdens stillhet och fågelkvitter som man möter på kyrkogården.

I söder gränsar kyrkogården mot ett parkliknande område med klippta gräsmattor och en rastplats. Genom området går också vägen mot kyrkoreservatet Paskabäcken.Kyrkogården präglas av den renovering som utfördes av trädgårdsarkitekt Samuel Kaldén i början av 1950-talet. Dennes gångsystem, med grusgångar, trappor och plattstigar, har till stora delar bevarad sträckning och beläggning. Även terrasseringen och rygghäckarna har bevarats intakta.

Framför kyrkans västport finns en grusad plats, från vilken den långa trappan leder ner till vägen.

Söder om trappan, invid stödmuren, finns en plats för eftertanke. Även denna härrör från 1950-talets renovering och består av en gräsyta med plattstig samt en vattendamm med stenkant av gnejs.

 

 

 

Jag vill hitta