Glava kyrkogård

Glava kyrkogård är plant anlagd, och belägen söder och öster om kyrkan. Kyrkogården omges av en stödmur i söder, väster och norr. På denna växer sibirisk ärthäck i söder och väster. I öster finns en friväxande häck av prakthäggmispel. De äldre delarna omges till stora delar av mer eller mindre välbevarade trädkransar. Tillsammans med kyrkogårdens häckar bidrar de till kyrkogårdens lummiga karaktär och skapar rumslighet och skänker skugga. Typiskt för Glava är de många gravvårdarna av glavaskiffer som vittnar om verksamheten vid skifferbrottet. På kyrkogården finns också ovanligt många gravvårdar med titlar och ortsnamn, varav ett flertal har koppling till Glava glasbruk.

 

Jag vill hitta