Gordon Jacobsson i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0201004ABC)

Gordon Jacobsson

Gordon Jacobsson från Hammarö vilar i denna grav sedan 1951. Då förolyckades han i en tragisk olycka i samband med en operation på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, bara 37 år gammal. Olyckan inträffade när en narkosapparat exploderade.

Gordon Jacobsson var son till kvarnägaren Richard Jacobsson. Han efterlämnande makan Tyra Jacobsson, postexpeditör i Göteborg och dottern Eva.

Läs mer
Gordon Jacobsson
Gordon Jacobsson
Gordon Jacobsson
Gordon Jacobsson

Mer information

I en tidningsartikel står följande skrivet om den ödesdigra olyckan:

En exploderande narkosapparat har krävt ett dödsoffer under operation på Sahlgrenska sjukhuset. Den omkomne är 37-årige tvättmästaren Gordon Eisten Jacobsson. Anmälan har gjorts för expertundersökning och fastställande av orsaken till olyckan. Sannolikt antändes etern av en gnista från diatermikniven.

Den genom detta dödsfall aktualiserade gåtan med exploderande narkosapparater har enligt ST lösts av sprängämnesinspektionen och dess elektroniske expert efter omfattande undersökningar. Olyckan anses sålunda med största sannolikhet ha berott på statisk uppladdning i den gummiblåsa som verkar tryckutjämnande mellan apparaten och patienten. Spänningar på flera tusen volt kan uppstå vid gummiblåsans rörelser, och för att eliminera explosionsrisken har man kommit fram till att blåsan bör vara elektriskt ledande. En del andra skyddsåtgärder har dessutom utarbetats.

Den förolyckade Jacobsson var bördig från Hammarö och son till kvarnägaren Richard Jacobsson. En broder till den nu omkomne förolyckades förra året under provflygning. Gordon Eisten Jacobsson hade anställning vid fångvårdsanstalten i Karlstad innan han tog plats vid Härlanda fängelses tvättinrättning.

 

Gordon Jacobsson

Födelsedatum: 1914
Dödsdatum: 1951
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Tvättmästare

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC