Ragnar och Elin Johansson i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0207003ABC-R)

Ragnar och Elin Johansson

I denna grav vilar Ragnar Johansson tillsammans med sin maka Elin Johansson, född Gustavsson. Ragnar föddes och var bosatt i Västra Tye. Han arbetade vid Karlstads Mekaniska Werkstad men ägnade också sin tid åt fiske och byggde ekor och en egen motorbåt.

Som så många Hammaröbor hade han hade han växt upp med fiske som en naturlig del av livet. Ragnar gifte sig med Elin, född 1898 i Ölme.

Läs mer
Ragnar och Elin Johansson
Ragnar och Elin Johansson
Ragnar och Elin Johansson

Mer information

Tur hade den vintermetare, som en marsdag i mitten av 1900-talet hamnade i vattnet ute vid Gerholmen mellan Karlstad och Hammarö. Hans rop på hjälp uppfattades av Elin, som skyndade sig att skjuta ut isekan och ömsom staka och ömsom ro allt vad hon orkade till den nödställde. Hon lyckades få honom upp i ekan och räddade därmed hans liv. Händelsen uppmärksammades på sin tid i tidningarna och var väl inte helt ovanlig utefter Hammarös stränder, även om det inte alltid slutade lika lyckligt.

Muntlig källa: Britta Larsson, Västa Tye

På en av bilderna syns: Karl-Gunnar Olsson, Birger Olsson, Gottfrid Olsson och Ragnar Johansson.
 
Antal: 

Födelsedatum: 1897 , 1898
Dödsdatum: 1967 , 1980
Födelseort: Västra Tye , Ölme
Yrke: Ej angivet , Mekaniker

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC