Paul Julius Lidback i gruppen Värmland / Hammarö / Norra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0204001ABC-R)

Paul Julius Lidback

Paul Julius Lidback föddes 1808 på Lövnäs, Hammarö. Han arbetade som komminister i Hammarö 1851–1855, dessförinnan bland annat i Boda och Östra Ämtevik. Paul Julius var först gift med Emilia Magdalena Stras. Hon dog 1839 och begravdes i Boda. Därefter gifte han sig med hennes syster, Ida Johanna Laura Stras.

Gravvården är troligen kyrkogårdens näst äldsta och står fortfarande kvar på ursprunglig plats.

I graven vilar även dottern Ida Theresia.

Läs mer
Paul Julius Lidback
Paul Julius Lidback
Paul Julius Lidback

Mer information

Paul Julius Lidback var en av de många präster på den tiden, som var rika på barn men fattiga på pengar. ”Andtid, rågsåning och penningbekymmer gör mig trötter till kropp och själ”, skrev han i ett brev till sin far, Paul Gustav Lidback, som också bott på Hammarön (och som av Selma Lagerlöf kallades ”farbror Eberhard” bland kavaljererna i Gösta Berlings saga). 

Komminister Lidback beskrivs som ”flärdlös, arbetsam och driftig” men han dog redan 1855 och lämnade sin hustru Ida Johanna med åtta barn att dra försorg om. Ida Johannas grav finns i Stockholm, dit hon flyttade på äldre dar.     

Källor: Kavaljeren Farbror Eberhard/Birgitta Eneroth och Karlstads stift herdaminne/Edestam

Den lilla bilden/tavlan förställer fadern Paul Gustav Lidback

 
Antal: 

Födelsedatum: 1808 , 1848
Dödsdatum: 1855 , 1865
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet , Komminister

Närliggande gravar

Gordon Jacobsson
Gravnummer: 02 01 004ABC
Bertil och Eivor Karlsson
Gravnummer: 02 01 009ABC
Waldemar Wennbergs familjegrav
Gravnummer: 02 02 003ABC
Carl och Ellen Nygren
Gravnummer: 02 02 013ABC
Lars Magnus Westers familjegrav
Gravnummer: 02 03 007ABC
Paul Julius Lidback
Gravnummer: 02 04 001ABC