Stavnäs kyrkogård

Stavnäs socken är belägen några mil söder om Arvika, kring Glafsfjordens södra del. Klässbol är socknens enda tätort.
Området har länge varit bebott och här finns flera hällkistor från stenåldern, gravrösen från bronsåldern, samt en gravhög och två fornborgar som bör höra till järnåldern.

Kyrkan och den gamla kyrkogården ligger på en kulle som omges av åkermark och en skogsklädd slänt ned mot sjön Glafsfjorden. Kyrkogården präglas av de vackra vyerna, samt av närheten till klockargården, församlingshemmet, sockenstugan och prästgården

Jag vill hitta