Manskog kyrkogård

Mangskogs socken ligger några mil nordöst om Arvika. Området består av kuperade skogsmarker, med dalgångs- och strandbygder vid sjön Mangen.

Mangskogs kyrkogård ligger på plan mark och har en rektangulär form som sträcker sig i öst-västlig riktning, med kyrkan i nordvästra delen. Kyrkogården får mycket av sin prägel av det omgivande skogs- och jordbrukslandskapet samt inte minst av den vackra utsikten mot sjön Mangen.

 

Jag vill hitta