Alfred och Maria Neander i gruppen Värmland / Säffle / Ölserud kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (050377-78R)

Alfred och Maria Neander

Alfred Neander vilar i denna grav tillsammans med hustrun Maria, född Zetterlind. Alfred föddes i Flobäcken i Millesvik 1857. Han var en händig och begåvad gosse. Vid husförhören svarade han snabbt på prästens alla frågor. 

År 1887 blev han bonde i Knappa i Ölserud. Han var fortfarande ungkarl men snart skulle hans livsledsagarinna dyka upp. Hon hette Maria Zetterlind och kom till Ölserud som lärarinna och de gifte sig.

Läs mer
Alfred och Maria Neander

Mer information

Så snart Alfred hade gått och läst sattes han i skomakarlära i Filipstad. Han hade en äldre bror som hette Salomon och som var skomakare och lagade skor så länge han levde. Alfred tröttnade dock snart och tog värvning på Trossnäs och blev knekt för Nordtorp i Millesvik. Han tilldelades knektnamnet ”Nord” och gjorde många möten på Trossnäs men det blev ett annat sorts möten som kom att prägla hans liv. 

Det blev de värmländska bönehusen som blev hans mötesplatser. Något år bevistade han Missionsskolan i Kristinehamn. Alfred var sedan ute på predikoresor och var en gärna hörd talare. År 1887 blev han bonde i Knappa i Ölserud. Han var fortfarande ungkarl men snart skulle hans livsledsagarinna dyka upp. Hon hette Maria Zetterlind och kom till Ölserud som lärarinna och de gifte sig. Maria blev en god bondhustru i Knappa men hon omgav sig med en viss distans till omgivningen. Grannarna titulerade henne ”Fru Neander”. 

Alfred Neander var en skicklig bonde. Hans jordbruk var inte stort men gav goda skördar. Han var den siste i Knappa som körde med oxe, han gick rakryggad med 90 centimeter i steget, det satt i sedan mötena på Trossnäs. Det var med stil och värdighet han intog sin plats som predikant, det var inget hojtande och rytande som var vanligt vid denna tid. Ofta kom det främmande predikanter på besök. Det var de som tyckte det var onödigt, ”vi har ju både Neander och Vilhelm i Barås, de duger gott åt oss. De som kommer ska ha både kost och logi”. 

En gång kom en och predikade och begärde 1.50 kr och det tyckte kassören var rimligt och billigt. En gång kom en predikant som hette Forslund, som var kontorschef på Svaneholms bruk och dessutom måg till patron Bryntesson och ansågs därmed vara något utöver det vanliga. Hur man skulle hysa in honom visste man inte riktigt men det löste sig, han åkte hem i Bryntessons Cadillac. Alfred hade inte ens en cykel. Han gick till Eskilsäter, Millesvik, Torserud och Järnerud, antagligen minst en mil fram och åter. 

En stor familj växte upp i Knappa, Hedvig Adele som blev mejerska och senare bonde i Knappa. Elin, Emmy och Carl Birger blev alla tre folkskollärare. Martin som bytte namn till Stigler, blev byggmästare i Säffle. Neanders barnbarn Sven blev ensam bonde på föräldragården i Knappa och även han vilar nu på Ölseruds kyrkogård. 

Källa: Fritt efter Allan W Nilsson Människor och gårdar på Värmlandsnäs. 

 
Antal: 

Födelsedatum: 1856-02-23 , 1857-06-04
Dödsdatum: 1936-07-24 , 1946-11-20
Födelseort: Ej angivet , Millesvik
Yrke: Jordbrukare , Lärare , Predikant

Närliggande gravar

Bertil Harding
Gravnummer: 05 01 69-70
Axel Schymans familjegrav
Gravnummer: 05 02 21-22
Olof Petter Danielsson
Gravnummer: 05 02 38-40
Erik Gustaf Floding
Gravnummer: 05 02 68
Anders Hammars familjegrav
Gravnummer: 05 02 68
Elias Johanssons familjegrav
Gravnummer: 05 03 3-4