Kurt och Anna-Lisa Jaldenius  i gruppen Värmland / Säffle / Ölserud kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (05061-2R)

Kurt och Anna-Lisa Jaldenius

I denna grav vilar Kurt Jaldenius från Litsbol, Ölserud tillsammans med hustrun Anna-Lisa Jaldenius från Olserud i Botilsäter. Kurt tillsammans med Anna-Lisa drev den historiska och omtyckta affären i Litsbol. 

Efter 30 år som lanthandlare drabbades Kurt av en obotlig sjukdom och avled 1993. Han sörjdes av en hel bygd. Den mer än hundraåriga affären slogs därmed igen för alltid. Anna-Lisa levde fram till 29 mars 2019 då hon dog knappt 84 år gammal.

Läs mer
Kurt och Anna-Lisa Jaldenius

Mer information

Affären i Litsbol övertogs av Gustav Jaldenius från Södra Ny. Året var 1924 och Jaldenius var en duktig handlare som utökade sortimentet och kundkretsen. Han var ungkarl men året därpå hämtade han sin brud Carin från Järnerud i Botilsäter. Hon var sjuksköterska och tillträdde efter några år befattningen som distriktssköterska, en befattning som hon innehade till sin pensionering. Nu blev det slut på det vidlyftiga festandet, groggandet och dansandet. Gustav och Carin var troende och tillhörde missionsförsamlingen i Ölserud där de gjorde ett gott arbete. 

På 1930-talet skedde stora förändringar på byggnaderna, Nytt magasin uppfördes och personbil anskaffades så garage måste byggas. Affärslokalen utökades och en tillbyggnad inrymde kontor och telefonväxel. På norra gaveln gjordes en tillbyggnad där caférörelse startades. Detta fyllde ett behov, resande kunde komma in och få en kopp kaffe. Det blev även en samlingsplats för ungdomen som tidigare inte hade haft någonstans att gå. 

I Litsbol föddes tre söner, Tore, Kurt och Helle. Det blev alltså Kurt som efter faderns plötsliga bortgång 1963 kom att överta affären.

 

 
Antal: 

Födelsedatum: 1932-01-11 , 1936-05-06
Dödsdatum: 1993-12-24 , 2019-03-29
Födelseort: Botilsäter , Litsbol
Yrke: Ej angivet , Handlare

Närliggande gravar

Bertil Harding
Gravnummer: 05 01 69-70
Axel Schymans familjegrav
Gravnummer: 05 02 21-22
Olof Petter Danielsson
Gravnummer: 05 02 38-40
Erik Gustaf Floding
Gravnummer: 05 02 68
Anders Hammars familjegrav
Gravnummer: 05 02 68
Elias Johanssons familjegrav
Gravnummer: 05 03 3-4