Gustaf Schymans familjegrav i gruppen Värmland / Säffle / Ölserud kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (050529-30R)

Gustaf Schymans familjegrav

Här vilar Gustaf och Enny Schyman och deras yngste son Janne från Södra Grimbråten. Gustaf föddes 23 oktober 1888 som nummer två i en skara av nio syskon. 

Föräldrarna var lantbrukare Anders Gustaf och Anna Maria Schyman från Norra Grimbråten. Enny var 17 år yngre och föddes 2 augusti 1905 av svenska föräldrar Alfred och Anna Andersson i Wisconsin, Amerika.

Läs mer
Gustaf Schymans familjegrav
Gustaf Schymans familjegrav
Gustaf Schymans familjegrav
Gustaf Schymans familjegrav

Mer information

Ennys föräldrar flyttade tillbaka till Sverige när hon och hennes tvillingsyster Jenny var tre år gamla. Enny fick försörja sig som hushållerska hos Gustafs bror Axel Schyman i Grimbråten när hennes båda föräldrar hade avlidit och på så vis träffades Gustaf och Enny. 

Men innan dess hade Gustaf hunnit pröva på flera olika yrken. Han arbetade exempelvis som snickare runt om på gårdarna på Värmlandsnäs, i en lanthandel i Arvikatrakten och även som industriarbetare på SKF i Göteborg. Men när den äldre brodern Johan avled av en tumör år 1935, tog Gustaf över hans gård några hundra meter från sina föräldrars gård. 

Äldsta dottern Britta föddes 1929 och när nästa barn, Torbjörn var på väg år 1937, vigdes Gustaf och Enny. De fick ytterligare två barn. Margareta född 1944 och Janne, född 1948. När Janne föddes var Gustaf 60 år och Enny 43 år. Enny skötte ladugården, arbetade i hushållet och tog hand om barnen medan Gustaf arbetade i jordbruket. Gustaf var under många år även kyrkvärd i Ölseruds kyrka och i övrigt ägnade han en stor del av sin tid till släktforskning. Inte bara över sin egen släkt, utan även andra familjers. Han reste till Göteborg för att i dagar tillbringa tid på riksarkivet. Han skrev sen släktkrönikor, exempelvis över den så kallade Näsadeln i Säffle-Tidningen under 1950-talet, där hans yngre bror Iwan för övrigt var redaktör. Ennys fritid ägnade hon åt handarbete, vävning och trädgården. 

Gustaf Schyman avled av cancer 19 augusti 1962 och hans hustru fem år senare, av en stroke, 3 juli 1967.

I samma grav ligger yngste sonen Janne, som var mycket studiebegåvad i exempelvis matematik, fysik och andra naturvetenskapliga ämnen. Han flyttade till Göteborg och studerade på Chalmers tekniska högskola, men avbröt detta och åkte hem för att hjälpa familjen med gården när hans storebror Torbjörn hastigt avled år 1969.  Men att arbeta med jordbruk i Grimbråten blev inte alls bra för honom. Janne avslutade sitt liv alldeles för tidigt, 10 augusti 1981, i en ålder av 33 år. 

Bilderna föreställer förutom gravplatsen:

Gustaf Schyman som håller tal. Hustrun Enny sitter nedanför bredvid prästen.

Huset i Södra Grimbråten 1, Gods och Gårdar, del II sydvästra delen, år 1944. 

Text om deras fastighet. 

 

 
Antal: 

Födelsedatum: 1888-10-23 , 1905-08-02 , 1948-07-03
Dödsdatum: 1962-08-19 , 1967-07-03 , 1981-08-10
Födelseort: Norra Grimbråten , Södra Grimbråten , Wisconsin
Yrke: Ej angivet , Instustriarbetare , Jordbrukare , Snickare

Närliggande gravar

Bertil Harding
Gravnummer: 05 01 69-70
Axel Schymans familjegrav
Gravnummer: 05 02 21-22
Olof Petter Danielsson
Gravnummer: 05 02 38-40
Erik Gustaf Floding
Gravnummer: 05 02 68
Anders Hammars familjegrav
Gravnummer: 05 02 68
Elias Johanssons familjegrav
Gravnummer: 05 03 3-4