Erik Gustaf Floding  i gruppen Värmland / Säffle / Ölserud kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (050268)

Erik Gustaf Floding

I tidningen Svenskamerikanen som riktar sig till svenskamerikaner i USA fanns i juni 1894 följande notis under rubriken dödsfall. 

”På egendomen Norra Afverstad å Wermlandsnäs. afled nyligen Erik Gustaf Floding vid 74 års ålder. På 1840-talet etablerade han sig som handlandade i Falun. Med denna verksamhet upphörde han emellertid vid mitten av 1850-talet, hvarefter han antogs till stadskronokassör och auktionskammarföreståndare, hvilken senare befattning han innehade ända till 1882. Sina sista år har han tillbragt på ofvan nämnda egendom i närheten af dotter och måg. 

Han avled 19 maj 1984 Hvilan N. Averstad Ölserud. Han var född i Ljusnarsberg.”

Läs mer
Erik Gustaf Floding

Mer information

Gravnummer: 05 02 68
 

Erik Gustaf Floding

Födelsedatum: 1819-09-20
Dödsdatum: 1894-05-15
Födelseort: Ljusnarsberg
Yrke: Handlare

Närliggande gravar

Bertil Harding
Gravnummer: 05 01 69-70
Axel Schymans familjegrav
Gravnummer: 05 02 21-22
Olof Petter Danielsson
Gravnummer: 05 02 38-40
Erik Gustaf Floding
Gravnummer: 05 02 68
Anders Hammars familjegrav
Gravnummer: 05 02 68
Elias Johanssons familjegrav
Gravnummer: 05 03 3-4