Olof Fredrik Johansson i gruppen Värmland / Arvika / Arvika kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (210A00139)

Olof Fredrik Johansson

OLOF FREDRIK JOHANSSON ( 1853 – 1916 )

Olof Fredrik Johansson föddes i Lungsund 1853 blev komminister i Töcksmark 1886 och kyrkoherde i Arvika 1915. Under 33 år verkade han som präst i Töcksmark och Östervallskog.

Han ansåg att ett välordnat skolsystem var förutsättningen för att ge det uppväxande släktet ett gott liv. Alla skollokaler upprustades och modern undervisningsmateriel anskaffades. Konfirmationsarbetet liksom ungdomens kristliga uppfostran ägnade han mycket tid och omsorg.
Läs mer

Mer information

Olof Johansson var en mycket praktisk man som tyckte om att ordna och ställa för sina församlingsbor, som han lärde känna väl under den långa tjänstgöringstiden
Åtminstone en gång var han uppsatt som kandidat till riksdagen.

Han älskade verkligen sin hembygd och sitt fosterland och drömde om att samla bygdens minnen i ett hembygdsmuseum. Initiativet till att resa en minnesvård över Peter Fjällstedt på Silleruds kyrkogård blev verklighet och det restes på 100 årsdagen av dennes födelse.

Som kyrkoherde i Arvika hann han endast arbeta ett år innan han avled 1916.
 

Olof Fredrik Johansson

Födelsedatum: 1853
Dödsdatum: 1916
Födelseort: Lungsund
Yrke: Kyrkoherde

Närliggande gravar

Johan Gustaf Norbäck
Grav A 0005
Olof Fredrik Johansson
Gravnummer: A 0139
Gustaf Magnus Bäck
Gravnummer: A 0164
Eduard Julius Rülcker
Gravnummer: A 0032
Axel Söderberg
Gravnummer: A 0044
Erik Olssons familjegrav
Gravnummer: A0051