Gustaf Magnus Bäck i gruppen Värmland / Arvika / Arvika kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (210A00164)

Gustaf Magnus Bäck

GUSTAF MAGNUS BÄCK ( 1884 – 1949 )

Gustaf Magnus Bäck föddes i Hemmestorp, Everlöv i Skåne 1864. Fadern var skollärare, klockare och organist. Efter studier vid läroverket i Halmstad studerade han teologi vid Lunds universitet. Då fadern inte kunde bekosta hans studier var han tvungen att avbryta dem vid flera tillfällen för att arbeta som informator och hjälpreda till någon äldre präst

Efter studierna ansökte han om tjänst i Karlstads stift då han hört att där var det prästbrist. Han prästvigdes och fick tjänst i Sunne, sedan i Nysund och Karlskoga innan han 1918 blev kyrkoherde i Arvika. Man noterade att vid kyrkoherdevalet fick han 51 av 54 röster !
Läs mer

Mer information

Trots att Gustaf Magnus Bäck levde största delen av sitt liv i Värmland lämnade han aldrig sin skånska dialekt.

Han sägs ha varit något kärv till sättet men hade förmåga att skapa en stämning av värme och välbehag runt sig. Efter pensioneringen flyttade han till egen villa i Arvika.

Han avled 1949
 

Gustaf Magnus Bäck

Födelsedatum: 1884
Dödsdatum: 1949
Födelseort: Hemmestorp
Yrke: Kyrkoherde

Närliggande gravar

Johan Gustaf Norbäck
Grav A 0005
Olof Fredrik Johansson
Gravnummer: A 0139
Gustaf Magnus Bäck
Gravnummer: A 0164
Eduard Julius Rülcker
Gravnummer: A 0032
Axel Söderberg
Gravnummer: A 0044
Erik Olssons familjegrav
Gravnummer: A0051