Axel Söderberg i gruppen Värmland / Arvika / Arvika kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (210A0044)

Axel Söderberg

AXEL SÖDERBERG  ( 1867 – 1915 )

1902 flyttade Axel Söderberg från Karlstad till Arvika och övertog samma år arrendet av Stadshotellet. Här verkade han som hyresvärd och källarmästare fram till sin död 1915.

Den ursprungliga Gästgivargården, Stadskällaren eller Stadshotellet låg på tomt 47 i en trädgård med både fruktträd och bärbuskar. I hyreskontraktet med Arvika köping  ålades han att förutom den materiella skötseln av hotellet och renhållningen av både gård och gata  även upplåta lokal för kommunala sammanträden och även för Minuteringsbolagets ( Systembolaget ) försäljning av sprithaltiga drycker.

Söderberg hade i sin rörelse stort stöd av sin hustru, som efter makens död drev hotellet vidare en tid.

Söderberg var en omtyckt och hjälpsam person. Han var intresserad av hästuppfödning och hästförädling vilket med stor framgång  bedrevs i bygden. Men kanske han var än mer känd för sitt mycket speciella husdjur – nämligen en tam berguv.

Axel Söderberg avled 1915

Läs mer

Mer information

Gravnummer: A 0044
 

Axel Söderberg

Födelsedatum: 1867
Dödsdatum: 1915
Yrke: Hyresvärd och källarmästare

Närliggande gravar

Johan Gustaf Norbäck
Grav A 0005
Olof Fredrik Johansson
Gravnummer: A 0139
Gustaf Magnus Bäck
Gravnummer: A 0164
Eduard Julius Rülcker
Gravnummer: A 0032
Axel Söderberg
Gravnummer: A 0044
Erik Olssons familjegrav
Gravnummer: A0051