Eduard Julius Rülcker i gruppen Värmland / Arvika / Arvika kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (210A0032)

Eduard Julius Rülcker

EDUARD JULIUS RÜLCKER (1869 - 1949)

Eduard Rülcker övertog faderns bayerska bryggeri i Arvika 1906. Ett bryggeri som etablerades redan 1856 och anlagt i kvarteret Bryggaren. Sin skolning hade han fått vid Bryggareskolan i Worms, Tyskland.

Man tillverkade många olika produkter till exempel Bayerskt öl, Bock-Bier, Pilsner-Bier. Iskällardricka och Godtemplardricka var svagdrickor. Sortiment kompletterades med läskedrycker. Hel – och halvbuteljerna som användes kom från glasbruket i Sölje.

Eduard Rülcker var under lång tid en förgrundsgestalt i Arvikas kommunala och industriella liv. Han var ordförande i både Arvikas Drätselkammare och huvudman och styrelseordförande för Westra Wermlands Sparbank.

Han var en god kännare av såväl Arvikas som bygdens historia. Man sade om honom att han verkligen älskade den.

Läs mer

Mer information

På hans initiativ bildades Arvikabygdens Turisttrafikförening. I rederiet Ångbåts AB Byälfven, som en tid satsade hårt på turisttrafiken, var han den ledande kraften. Storkasberget låg honom särskilt varmt om hjärtat och in i det sista arbetade han för att där skulle uppföras ett utsiktstorn.

Eduard Rülcker lämnade ledningen för bryggeriet 1945 men det drevs vidare av familjen fram till 1962 då det såldes till Prippskoncernen.
De lade ner tillverkningen! 

Eduard Rülcker avled 1949.

 

Eduard Julius Rückler

Födelsedatum: 1869
Dödsdatum: 1949

Närliggande gravar

Johan Gustaf Norbäck
Grav A 0005
Olof Fredrik Johansson
Gravnummer: A 0139
Gustaf Magnus Bäck
Gravnummer: A 0164
Eduard Julius Rülcker
Gravnummer: A 0032
Axel Söderberg
Gravnummer: A 0044
Erik Olssons familjegrav
Gravnummer: A0051