Axel Georg Larsson

AXEL  GEORG  LARSSON   8 1855 – 1923 )

Målarmästare

Av målarmästarna i Arvika var A.G. Larsson den som vid sekelskiftet  varit verksam längst. Målare var nämligen en yrkesgrupp som var flitigt representerad i köpingen Arvika. Han föddes i Karlstad och kom tidigt i målarlära. Arbetade som järnvägsmålare vid linjen Laxå  - Charlottenberg innan han bosatte sig i Arvika.

Från mitten av 1870 – talet drev han egen måleriverkstad på den egna tomten i kvarteret Arken.

Han var en förkämpe för allmänmänskliga och humanistiska idéer och en av grundarna av Jösse Härads liberala valmansförening. 1887 grundades Liberala arbetarföreningen och Larsson satt med i styrelsen.

Läs mer
Axel Georg Larsson i gruppen Värmland / Arvika / Arvika kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (210A0179)

Mer information

Tillsammans med C. Pfeiffer gav han 1890 ut den vänstersinnade veckotidningen Arvika Allehanda. Trots att tidningen var välskött tvingades man p.g.a. ekonomiska svårigheter lägga ner den 1894.

1898 var han en av sju personer, som bildade Arvika Arbetares Handelsaktiebolag – en föregångare till Konsum – med lokaler i ett trähus i kvarteret Arken .

Axel Georg Larsson var en ivrig nykterhetsvän och aktiv i logen Anders Fryxell.

Han satt med i kommunalfullmäktige från 1882 till stadens tillblivelse 1911  och därefter som ledamot i det nya stadsfullmäktige.

A.G. Larsson avled 1923.

Antal: 

Axel Georg Larsson

Födelsedatum: 1855
Dödsdatum: 1923
Födelseort: Karlstad
Yrke: Målarmästare

Närliggande gravar

Johan Gustaf Norbäck
Grav A 0005
Olof Fredrik Johansson
Gravnummer: A 0139
Gustaf Magnus Bäck
Gravnummer: A 0164
Eduard Julius Rülcker
Gravnummer: A 0032