August Hjalmar Edgren

AUGUST HJALMAR EDGREN (1840 – 1903)

Lingvisten – Språkforskaren

Hjalmar Edgren föddes 18 oktober 1840 i Älvsbacka i Värmland.

Efter skolgång i Karlstad och Stockholm avlade han studentexamen i Uppsala för att därefter inleda en militärbana vid Värmlands regemente. Tog avsked 1861 för att som frivillig ingå i amerikanska frihetskriget där han deltog i slaget vid Hampton Roads.

Bedrev språkstudier i Tyskland och Frankrike. 1870 återvände han till USA och avlade fil.kand. examen vid Cornell University och undervisade i språk vid Riverview Military Academy och Yale University där han blev fil.dr. och docent i franska men uppehöll även professuren i sanskrit.

Läs mer
August Hjalmar Edgren i gruppen Värmland / Arvika / Arvika kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (210A0184)

Mer information

1880 var han åter i Sverige där han blev docent i sanskrit vid Lunds universitet. Via universitetet i Berlin återvände han 1885 till USA som professor i sanskrit och moderna språk vid universitetet i Nebraska där han även var den förste som undervisade i svenska.

Återvände för en kortare tid till Sverige och Göteborgs Högskola 1890 där han blev professor i nyeuropeisk lingvistik och blev även rektor. Vände åter till Nebraska 1899 och professuren där.

Sina sista år tillbragte Hjalmar Edgren i Sverige och bosatte sig i Djursholm. Han blev även ledamot av Svenska Akademins Nobelstiftelse.
Hjalmar Edgren avled i sitt hem den 9 december 1903 och är gravsatt på Arvika kyrkogård
Edgren publicerade 17 skrifter av olika slag. 

Litteraturhistorikern Karl Warburg skrev efter Edgrens död bland annat
- Som tapper militär, nitisk språkforskare, driftig lärare, mångsidigt intresserad skriftställare fullföljde han energiskt och dugligt sitt verk.

Antal: 

August Hjalmar Edgren

Födelsedatum: 1840
Dödsdatum: 1903
Födelseort: Älvsbacka
Yrke: Språkforskare

Närliggande gravar

Johan Gustaf Norbäck
Grav A 0005
Olof Fredrik Johansson
Gravnummer: A 0139
Gustaf Magnus Bäck
Gravnummer: A 0164
Eduard Julius Rülcker
Gravnummer: A 0032