Paul och Maja Andersson i gruppen Värmland / Hammarö / Södra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (010213ABC-R)

Paul och Maja Andersson

Fiskaren Paul Andersson vilar i denna grav tillsammans med hustrun Maja Andersson. Paul var 78 år gammal när han gick bort 1971 och han var verksam som fiskare ända fram till slutet. På den morgon som skulle bli hans sista for han som vanligt ut för att vittja sina nät.

 
Fritiden hade han ägnat åt sitt rika föreningsliv. Han var aktiv inom IOGT, han var med och bildade Hammarö folkdanslag och var medlem och så småningom ordförande i Hammarö hembygdsförening. Hustrun Maja levde ett långt liv och när hon gick bort 1991 var hon 95 år gammal.

Läs mer
Paul och Maja Andersson
Paul och Maja Andersson
Paul och Maja Andersson
Paul och Maja Andersson

Mer information

Minnestext över Paul Andersson

 
Paul i Torp in memoriam

 
Vår värderade ålderman, Paul Andersson, har hastigt gått ur tiden denna sommar. Paul var 78 år men trots sin höga ålder stod han mitt i sin livsgärning. Han for som vanligt ensam ut och vittjade sina nät på morgonen den dag som skulle bli hans sista.

 
Vi står i vördnad och respekt inför minnet av Paul och känner djup tacksamhet över att ha fått räkna oss till hans stora vänkrets. Hans föredömliga livsstil och goda råd har påverkat många sinnen att verka för redbarhet och nykterhet.

 
Det är inte avsikten, att här redovisa alla de uppdrag Paul ägnade merparten av sin fritid åt inom föreningslivet och för kommunen. IOGT låg hans hjärta närmast, och där var han logen Hammarö Fästes självskrivne ledare. Det var tillsammans med andra SGU-ungdomar han bildade Hammarö Folkdanslag 1923. Efter en passiv period för folkdansen under 30-talet var Paul med om att reorganisera laget år 1942 och blev dess ordförande ändå till 1969.

 
Sålunda kom Paul att för Hammaröborna personifiera Hammarö Folkdanslag, vars övningar och uppvisningar han själv aktivt deltog i in i det sista.

 
Paul förkroppsligade i lika mån Hammarö Hembygdsförening där han blev medlem 1931, ledamot av styrelsen 1945, ordförande från 1958 och elva år framåt. Vid sitt frånfälle var Paul alltjämt aktiv ledamot av styrelsen.

 
Vi skall alltid minnas Paul för hans djupa ansvarskänsla, för hans stillsamma humor och hans aldrig sinande arbetsvilja.

 
För Hammarö Hembygdsförening

Kamraterna i styrelsen
 
Antal: 

Födelsedatum: 1893 , 1896
Dödsdatum: 1971 , 1991
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet , Fiskare

Närliggande gravar

Nils Sätterström
Gravnummer: 01 01 20BC
Maria Nilsson
Gravnummer: 01 01 35C
Jonas och Ingeborg Olsson
Gravnummer: 01 01 52AB
Paul och Maja Andersson
Gravnummer: 01 02 13ABC
Erik Gustav Olsson
Gravnummer: 01 02 48ABC
K G Olssons familjegrav
Gravnummer: 01 03 12AC-13AB