Maria Nilsson i gruppen Värmland / Hammarö / Södra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (010135C)

Maria Nilsson

”Skepper-Mari”, Maria Nilsson, var gift med fyrvaktaren Anton Olsson vars järnkors står i Lapidariet i kvarter 3. Maken dog dock ung, innan deras tredje dotter Hanna föddes. Han blev njursjuk och Mari tog hem honom och vårdade honom tills han dog. Därefter fick hon 5 kronor om året i bidrag från Seglationsstyrelsen.

Hon byggde sig en stuga på fastlandet och gifte om sig med ”Skeppern” L.G. Nilsson

som dog 1919. Han var fiskare och ägde både båt och fiskeredskap. Maris far ägde

Sätters gård under tio år. Mari arbetade som mejerska och gjorde smör och ost på

stora gårdar.
Läs mer
Maria Nilsson
Maria Nilsson

Mer information

Hon arbetade även i Stockholm och på Sunds gård i Säffle. Hon var ett så kallat

rekorderligt fruntimmer som förlöste barn, hjälpte till när kor kalvade, och predikade i Missionskyrkan. När Amalia Johansson skulle föda sitt andra barn rodde Mari ut till Söökojansfyr för att hjälpa till.

Bilderna här intill föreställer Mari själv, huset vid Östanå, Hammarö och en av döttrarna Gunhild vid samma hus.

 
Solveig Nyström

 

Maria Nilsson

Födelsedatum: 1850
Dödsdatum: 1935
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Mejerska

Närliggande gravar

Nils Sätterström
Gravnummer: 01 01 20BC
Maria Nilsson
Gravnummer: 01 01 35C
Jonas och Ingeborg Olsson
Gravnummer: 01 01 52AB
Paul och Maja Andersson
Gravnummer: 01 02 13ABC
Erik Gustav Olsson
Gravnummer: 01 02 48ABC
K G Olssons familjegrav
Gravnummer: 01 03 12AC-13AB