Erik Gustav Olsson i gruppen Värmland / Hammarö / Södra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (010248ABC)

Erik Gustav Olsson

Hemmansägare Gustav Olsson var båtbyggare hemma på gården i Västra Hovlanda. Gustav hade åtta barn. Gustav var Ann Marie Anderssons mammas farfar och Ann Marie bodde tills alldeles nyligen, 2013, i huset där sju generationer i släkten bott.

 
Stenen har ett krönande kors med infälld textplatta av marmor. Toppen har en infälld medaljong av marmorliknande biskviporslin, en typ av oglaserat vitt porslin som bränns två gånger för att bli extra starkt. Förlaga till reliefen är B. Thorvaldsens motiv ”Natten”. I reliefen syns den personifierade natten sväva fram med slutna ögon. I armarna bär hon sina två barn som symboliserar sömnen och döden. I håret bär hon vallmoblommor och bakom henne flyger en uggla, nattens tysta följeslagare.

Läs mer
Erik Gustav Olsson
Erik Gustav Olsson
Erik Gustav Olsson

Mer information

Omarbetad text ur Hammarö en hembygdsbok, Hammarö Skärgårdsmuseum

 
Bland dem som i högre grad ägnade sig åt fisket, ansågs det tämligen nödvändigt att själv kunna bygga en båt. En viss specialisering gjorde sig dock gällande och namnkunniga båtbyggare under de senaste generationerna är Gustav Olsson i Hovlanda och Karl Svensson i Västra Skagene, 1869-1956.

 
Några slipar eller enhetliga verkstadslokaler användes inte, utan båtägaren ställde upp bygget på logen, antingen på sin egen gård eller hos beställaren. Redskapsuppsättningen var inte större än att den kunde medföras vid ambulerande

arbete: yxa, vedsåg, klyvsåg, 3-4 hyvlar, bandkniv, huggjärn och hammare.

 
Trots att jordbruk och fiske upptog en stor del av arbetsåret, nådde de

yrkesmässiga båtbyggarna upp till ett ansenligt antal båtar. Gustav Olsson hade vid ett tillfälle åtta snipor stående på logen, färdiga för leverans, och

han arbetade tidtals utanför hemorten, både i Sydsverige och i Norrland.

 

Erik Gustav Olsson

Födelsedatum: 1827
Dödsdatum: 1895
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Båtbyggare

Närliggande gravar

Nils Sätterström
Gravnummer: 01 01 20BC
Maria Nilsson
Gravnummer: 01 01 35C
Jonas och Ingeborg Olsson
Gravnummer: 01 01 52AB
Paul och Maja Andersson
Gravnummer: 01 02 13ABC
Erik Gustav Olsson
Gravnummer: 01 02 48ABC
K G Olssons familjegrav
Gravnummer: 01 03 12AC-13AB