Herman och Stina Jonsson i gruppen Värmland / Hammarö / Södra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (010325ABC-R)

Herman och Stina Jonsson

Smeden Carl Herman Jonsson föddes 1860 i Karlstad och han var alltså fem år när staden brann. Hermans far, som var tornväktare, fick ringa i kyrkklockan för att varna stadens invånare. Herman utbildade sig till smed och arbetade en tid i Brattfors, där han träffade sin blivande fru, Stina Nilsdotter från Nyed.

 
År 1892 anställdes han som smed vid gamla sågen på Skoghall. Till hans uppgifter hörde också att föra ångbåten Signe och senare en större motorbåt, som

fraktade ”herrarna” mellan Karlstad och fabriken, innan järnvägen blev färdig 1915.

Läs mer
Herman och Stina Jonsson
Herman och Stina Jonsson

Mer information

När disponent Herlenius tog avsked från Skoghall tackade han smeden Jonsson

”särskilt för de många skjutsar och för ett väl utfört arbete i den dagliga gärningen”. ’Svarte smén och stiliga Stina stannade hela livet i Skoghall. De bodde i en lägenhet i Bagarestugan på bruket, där Stina en tid även hade matservering för

arbetare vid fabriken. Sönerna blev skickliga verkstadsarbetare i Skoghall och vid

Karlstads Mekaniska Werkstad.

 

Källa: Uddeholmaren 1951/9, Moa Jonsson

 
Antal: 

Födelsedatum: 1857 , 1860
Dödsdatum: 1931 , 1936
Födelseort: Karlstad , Nyed
Yrke: Ej angivet , Smed

Närliggande gravar

Nils Sätterström
Gravnummer: 01 01 20BC
Maria Nilsson
Gravnummer: 01 01 35C
Jonas och Ingeborg Olsson
Gravnummer: 01 01 52AB
Paul och Maja Andersson
Gravnummer: 01 02 13ABC
Erik Gustav Olsson
Gravnummer: 01 02 48ABC
K G Olssons familjegrav
Gravnummer: 01 03 12AC-13AB