Gustav och Hulda Olsson i gruppen Värmland / Hammarö / Södra Kyrkogården hos Kyrkogårdsvandring (0106101-R)

Gustav och Hulda Olsson

I denna grav vilar Gustav Olsson tillsammans med sin hustru Hulda Olsson. Gustav föddes 1877 och Hulda 1886. 1912 tog Gustav över som förvaltare på Sätersholmens fyr efter sin far August. Vid första världskrigets slut köpte Gustav egendomen Holken på Hammarö som han drev som jordbruk tillsammans med hustrun. Samtidigt fortsatte han att sköta fyrvaktarsysslan på Sätersholmen.

1926 sålde Gustav och Hulda egendomen, trötta på bondelivet. 15 januari 1929 for Gustav till stan för att handla mat och vid denna resa var olyckan framme. Bilen gick genom isen och Gustav, tillsammans med en köpman från Karlstad och dennes hustru omkom.

Läs mer
Gustav och Hulda Olsson
Gustav och Hulda Olsson
Gustav och Hulda Olsson

Mer information

Ur boken Skärgårdsliv kring Sätersholmens fyr av Tyra Sjöberg

Min far, Gustav på Holmera, efterträdde sin far, August, som förvaltare på Sätersholmens fyr någon gång omkring 1912. Det var ett hårt men fritt liv att vara förvaltare på den tiden. Lönen bestod av 375 kronor om året samt fri bostad och fri ved. Men pappa var dessutom prickhållare. Detta innebar att han satte ut prickar och sjömärken så att fartygen hittade rätt i farlederna. När första världskriget var slut och det var dåliga tider och ont efter mat då köpte pappa en tio tunnlands egendom i Holken på Hammarö. Men han skötte även fyrvaktarsysslan och fiskade så mycket som tiden tillät. År 1926 sålde pappa egendomen, då var både han och mamma trötta på bondelivet. 

Den 15 januari 1929 for pappa till stan för att handla hem mat, och det var sista gången vi såg honom i livet. En köpman från Karlstad skulle, tillsammans med sin fru, skjutsa honom hem i bilen. De körde genom isen i Säterholmssundet och omkom alla tre.

Efter olyckan övertog Tyras mor Hulda, då 41 år, fyrvaktarsysslan, Tyra var 15 år och hennes yngste bror Ivan, 13 år. De två äldre syskonen var ute var och en på sitt håll. Äldste brodern for på sjön och systern hade plats på en lantgård.

Tyra berättar: ”Pappa hade arrenderat fiskevattnet kring holmarna bredvid fyrholmen och det fick mamma ha kvar. Ivar och jag band ryskor och började fiska gädda på vårarna. Första året sen vi blivit ensamma hade vi ingen ko, mamma orkade inte med det, utan vi fick köpa mjölk. Detta var många gånger ganska besvärligt, särskilt vintertid. Att gå över isen i snö till knäna och bära en mjölkflaska som släpade i snön det var inte lätt. Skidor hade vi inga.”

 
Antal: 

Födelsedatum: 1877 , 1886
Dödsdatum: 1929 , 1950
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Fyrvaktare

Närliggande gravar

Nils Sätterström
Gravnummer: 01 01 20BC
Maria Nilsson
Gravnummer: 01 01 35C
Jonas och Ingeborg Olsson
Gravnummer: 01 01 52AB
Paul och Maja Andersson
Gravnummer: 01 02 13ABC
Erik Gustav Olsson
Gravnummer: 01 02 48ABC
K G Olssons familjegrav
Gravnummer: 01 03 12AC-13AB