Sven Lagerberg

Sven Lagerberg föddes 13 januari i Eskilsäter. Han kom att bli fosterson hos majoren Adolph von Rajalin på Skane i By socken. Liksom fosterfadern väntade tjänstgöring inom det militära och han ingick i den svenska armén i Pommern och under det ryska kriget 1808–1809. 

Han gifte sig 10 augusti 1826 med Ulla Charlotta Stuart från Ny socken. Paret fick tre söner tillsammans. Otto, född 22 juni 1827, Sven Emanuel, född 6 mars 1829 och Carl Pontus, född 24 nov 1830. I sviterna efter Carl Pontus födsel avled Ulla i hemmet i Skönnebol, 16 december 1830.

Läs mer
Sven Lagerberg i gruppen Värmland / Säffle / Södra Ny kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (0801189)
Sven Lagerberg
Sven Lagerberg

Mer information

Sven Lagerberg föddes 13 januari 1781 på Säter i Eskilsäters socken. Han växte upp som fosterson hos majoren Adolph von Rajalin på Skane i By socken. Han var underofficer vid kongliga Skaraborgs regemente 1796. 1801 blev han kommenderad till garnisonen i Göteborg. Därifrån fortsatte han som korpral vid kongliga Västgöta linie-dragonregemente 1803 och ingick sedermera i den svenska armén till Pommern 1805. 

Därefter tjänstgjorde han som fänrik vid kongliga Nerikes och Värmlands regemente 1806. Han fick avsked ur krigstjänsten 1807, men återtogs i tjänst för att ingå i armén under det ryska kriget 1808–1809. Dessvärre blev han 17 aug 1808  "i ansiktet illa blesserad af en pik" och återvände därefter till fosterfadern på Skane och skötte egendom där till 1826. 

Sven Lagerberg gifte sig 10 aug 1826 med Ulrika Ulla Charlotta Stuart, född 1799 i Ny socken. Efter giftermål bosatte sig Sven och Ulla först på Ramsta och från 1829 på Skönnebol, båda i Ny socken. Paret fick tre söner. Otto, född 22 juni 1827 blev konteramiral och han dog 1907. Sven Emanuel, född 6 mars 1829, blev kapten och han dog 1905. Carl Pontus, född 24 nov 1830, blev häradshövding och dog 1898. I sviterna efter Carl Pontus födsel avled Ulla i hemmet i Skönnebol, 16 december 1830. 

Sven Lagerberg dog 29 september 1840. 

Gravvården i Södra Ny, som togs i bruk 1830 bestod av en stående sten med stenram. I varje hörn inne i stenramen planterades en alm. Vid den tiden var det vanligare att man planterade träd i gravvårdarna.  Under årens gång har träden av ålder och väder och vind gått varierande öde till möte. Två träd är kvar och det största av dom har en enorm storlek. Det är enorma trädkronor som reser sej över Södra Ny kyrkogård. För övrigt är det bara gravstenen som står kvar. Stenramen är borttagen för länge sedan.

 

Antal: 

Sven Lagerberg

Födelsedatum: 1781-01-13
Dödsdatum: 1840-09-29
Födelseort: Eskilsäter
Yrke: Soldat

Närliggande gravar

Malkolm Julius Lilliehöök
Gravnummer: 08 01 176
Sven Lagerberg
Gravnummer: 08 01 189
Ester Linnea Olsson
Gravnummer: 08 01 45-47
Gerhard Carlsson
Gravnummer: 08 01 46-47