Tegnérgraven i gruppen Värmland / Säffle / Millesvik kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (0603100R)

Tegnérgraven

Kyrkoherden Esaias Tegnér den äldre vilar i denna grav tillsammans med efterträdaren mågen Håkan Magnusson Brand. I graven ligger även äldste sonen Lars Gustaf Tegnér och dennes hustru Lisa Sofia Brand. 

Tegnér den äldre föddes i Tegnaby socken i Småland 1733. Han kom 1761 som informator till baron Uggla på Sunds säteri intill det nuvarande Säffle. Efter prästvigning blev Esaias kyrkoherde i By och flyttade till Kyrkeruds komministerboställe. Han fick åtta barn tillsammans med hustrun Maria Seidelius från Kila. Yngst i barnaskaran var skalden, professorn och biskopen Esaias Tegnér den yngre.

Läs mer
Tegnérgraven

Mer information

Den Esaias Tegnér som omnämns på stenen är Esaias Tegnér den äldre, fadern till skalden, professorn och biskopen Esaias Tegnér. Tegnér den äldre föddes i Tegnaby socken i Småland 1733. Han kom 1761 som informator till baron Uggla på Sunds säteri intill det nuvarande Säffle. I familjen Uggla fanns femton barn varav fyra söner var i lämplig ålder för att motta undervisning. Efter något år och efter summarisk prästvigning blev han komminister i By med Huggenäs och Ny församlingar. Han flyttade till Kyrkeruds komministerboställe och gifte sig med prostdottern Sara Maria Seidelius från Kila. På Kyrkerud föddes åtta barn varav sex uppnådde vuxen ålder. Yngst var Esaias den yngre född 1782. Hushållet på Kyrkerud var stort, i husförhörs-boken upptas, förutom familjen, fyra drängar och nio pigor jämte ett ofärdigt fattighjon.  

Grannpastoratet Millesvik blev ledigt i början av 1782. Efter ett flertal stridigheter, förvecklingar och två kyrkoherdeval blev Esaias den äldre utsedd till kyrkoherde och familjen kunde 1783 flytta till Millesviks prästgård. Som framgår av minnnesstenen blev tiden som kyrkoherde i Millesvik bara nio år. Under tiden hade man köpt en mindre gård i Ingrirud i Eskilsäter, dit änkan flyttade med de hemmavarande barnen och drev jordbruk under ett antal år. 

Tegnér den äldre efterträddes som kyrkoherde av Håkan Magnus Brand som gifte sig 1804 med den enda dottern i Tegnérfamiljen, Anna-Lisa.  Äktenskapet blev kortvarigt eftersom Brand dog samma år. 

Lars Gustaf Tegnér, liksom brodern Elof Tegnér var utomordentligt begåvad. Lars Gustaf blev licentiat i Lund med högsta betyg.  Han gifte sig med Lisa Sofia Brand, syster till Håkan Magnus Brand. 

Lars Gustaf insjuknade och dog hastigt av ”rötfeber” 1802 under en vistelse i Ingrirud. 18 dagar efter hans död födde Lisa Sofia en dotter som döptes till Laura Gustava som kom att bli gift med den legendariske prosten i Kila, Anders Lignell. Lars Gustaf Tegnér och Lisa Sofia Brand hade ytterligare ett barn, Esaias Magnus född 1800. Lisa Sofia gifte om sig med prosten Ullsten i Kila 1805. 

Esaias Tegnér den äldres maka, Sara Maria Seidelius, prostdottern från Kila, flyttade från Ingrirud till sin dottter Anna Lisa och sin måg Nils Lidén i Silbodal och senare i Köla, där hon avled 90-årig 1834.    

Den Tegnérska släkten har rest en ståtlig minnessten över ättensstamföräldrar på Millesviks kyrkogård på Näset. Nyligen aftäcktes stenen i närvaro af ett stort antal släktmedlemmar jämte intresserade från socknen. Akten inleddes med tal af professor E. Wrangel från Lund, hvarpå grosshandlare E.Tegnér från Stockholm lät täckelset falla.  

Sedan kransar nedlagts från Tegnérska släkten och Millesviks kommun, talade kyrkoherde C.V. Bromander från Fryksände om hembygden och sång utfördes av fru Alice Tegnér och pastor Nyström Millesvik samt en barnkör. Efter invigningen gav Millesviks kommun middag för gästerna.
 

Källa: Svensk Amerikanska Tidningen Vestkusten den 18 oktober 1917 och förmedla av Kjerstin Tungström.

BESLUT om skötsel av Tegnér-graven

Kyrkostämmoprotokoll i Millesvik 26 dec. 1918. 
Beslöt stämman att Millesviks församling på sin bekostnad,
underhåller och vårdar Tegnérska graven för all framtid. 
Kyrkovärderna åligger tillse, att arbetet utföres. Medel härför tages ur kyrkokassan. 
DET STORA MINNET FÖRPLIKTAR. 

TEXT på MINNESSTENEN  

ÅT MINNET AF

ESAIAS TEGNÉR

KYRKOHERDE I MILLESVIK

1783 – 1792

TEGNERSKA NAMNETS FÖRSTE BÄRARE

SOM HÄR VILAR JÄMTE

SIN EFTERTRÄDARE OCH MÅG

HÅKAN MAGNUS BRAND

SIN ÄLDSTE SON

LARS GUSTAF TEGNÉR

SAMT DENNES HUSTRU

LISA SOFIA BRAND

 

EFTERKOMMANDE RESTE STENEN 1917

 
Antal: 

Födelsedatum: 1733 , 1756-03-07 , 1768 , 1771-06-12
Dödsdatum: 1792-02-10 , 1802-05-08 , 1804-01-16 , 1818-01-29
Födelseort: Ej angivet , Tegnaby
Yrke: Ej angivet , Kyrkoherde

Närliggande gravar

Simon Gustaf von Kothen
Gravnummer: 06 00 00
Ulrika Abrahamsdotter
Gravnummer: 06 01 10
Ferdinand och Maj Eriksson
Gravnummer: 06 01 15-16
Hans Stenholms familjegrav
Gravnummer: 06 01 4
Johan och Hanna Forsberg
Gravnummer: 06 02 35-36