Ferdinand och Maj Eriksson i gruppen Värmland / Säffle / Millesvik kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (060115-16R)

Ferdinand och Maj Eriksson

I denna grav vilar Ferdinand Eriksson tillsammans med sin hustru Maj Eriksson. Ferdinand Eriksson föddes i Ekshärad som son till livförsäkringsinspektören Valfrid Eriksson och Maria Åmberg-Larsson. 

Maj Eriksson föddes i Västanfors i Västmanlands län. Hon arbetade före giftermålet med Ferdinand som kontorist. Hennes föräldrar var verkmästare Valentin Bergman och Anna Nordholm. Äktenskapet ingicks 1940. Barnen Jan-Erik, Anders, Elisabeth och Birgitta föddes åren 1941–1947.

 

Läs mer
Ferdinand och Maj Eriksson

Mer information

Ferdinands studier vid Fjellstedtska skolan i Uppsala ledde fram till studentexamen. Efter att han tagit teologie kandidatexamen 1938 tjänstgjorde han i Holmedal, Silbodal, Visnum, Holm, Kristinehamn, Kroppa och Högerud. 1951 tillträdde han befattningen som kyrkoherde i Millesvik och samma år utnämndes han till kontraktsprost i Nors kontrakt. 

Uppdrag i pastoratet var som ordförande i kyrkorådet, pastoratskyrkorådet och församlingsdelegerade i Millesvik. Vidare ordförande i kyrkorådet och i kyrkostämman i Eskilsäter och dessutom ordförande i Värmlandsnäs barnavårdsnämnd. Han utnämndes 1968 till ledamot av Nordstjärneorden 1968. 

Ferdinand Eriksson har, tillsammans med Adolf Westlund, utgivit Högerud i gången och närvarande tid. 

Källa: Fritt efter Karlstads stifts Herdaminne från medeltiden till våra dagar Del IV

 
Antal: 

Födelsedatum: 1908-07-02 , 1911-05-01
Dödsdatum: 1993-01-08 , 2000-03-03
Födelseort: Ekshärad , Västanfors
Yrke: Kontorist , Kyrkoherde

Närliggande gravar

Simon Gustaf von Kothen
Gravnummer: 06 00 00
Ulrika Abrahamsdotter
Gravnummer: 06 01 10
Ferdinand och Maj Eriksson
Gravnummer: 06 01 15-16
Hans Stenholms familjegrav
Gravnummer: 06 01 4
Johan och Hanna Forsberg
Gravnummer: 06 02 35-36