Släkten Ugglas familjegrav i gruppen Värmland / Säffle / Millesvik kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (060380R)

Släkten Ugglas familjegrav

I denna grav vilar Margareta Gyllenmärs och maken Johan Claesson Uggla tillsammans med många ättlingar. Margareta Gyllenmärs föddes 1595, föräldrar var Olof Andersson Gyllenmärs och Kerstin Larsdotter Bröms från Dalstorp i Västergötland. 

Johan Claesson Uggla föddes 1590 som son till Claes Uggla och Estrid Knutsdotter från Påarp i Skåne. Johan ärvde gården Averstad och blev stamfader till Averstads och Krokstads ättegren inom släkten Uggla. 

Margareta och Johan fick sex barn ihop. Mest känd blev utan tvekan sonen Claes Uggla, född på Averstad 1614. Claes Uggla blev amiral, friherre och adlad. Han dog 1676 i samband med det stora sjöslaget vid Öland mot Danmark och Holland. Mer om om Claes Uggla längre ner på denna sida. Den lilla bilden här intill föreställer Amiral Uggla.

 

Läs mer
Släkten Ugglas familjegrav
Släkten Ugglas familjegrav

Mer information

Dessa personer vilar med säkerhet i Släkten Ugglas familjegrav i Millesvik. 

Margareta Gyllenmärs

Född 1595 - Död 1671

Maka till Johan Claesson Uggla.

Fader, Olof Andersson Kärling, adlad Gyllenmärs, född 1545 och död 1638.

Moder, Kerstin Larsdotter Bröms.

Johan Claesson Uggla

Född 1590 - Död 1649

Make till Margareta Gyllenmärs.

Fader, Claes Arvidsson Uggla, född 1546 och död 1611.

Moder, Estrid Knutsdotter, född ca. 1550 och död ca. 1594.

Margareta och Johan fick sex barn. Olof 1610, Claes (Amiral) 1614, Christina 1626, Margareta 1628, Estrid 1630 och Göran 1632. 

Johan Claesson Uggla

Född 1674 - Död 1736

Fader Amiral Claes Johansson Uggla.

Moder Christina Maria Sparre af Rossvik. 

Maria Eleonora Tigerhielm

Född 1678 - Död 1744

Maka till Johan Claesson Uggla

Fader Bengt Gustav Tigerhielm, född 1639 i Karlstad och död 1679.

Moder Maria Regina Leioncrona, född 1649 i Hovförsamlingen i Stockholm och död 1697. 

Johan och Maria fick barnen Barbro Helena Uggla 1705 och Johan Gustaf Uggla 1709. 

Margareta Uggla

Född 1675 - Död 1676

Dotter till Amiral Claes Johansson Uggla och Christina Maria Sparre af Rossvik. 

Claes Uggla

Född 1677 - Död 1697

Claes Mårten Uggla

Född 1706 - Död 1717

Christina Maria Uggla

Född 1713 - Död 1717 

Carl Axel Uggla

Född 1717 - Död 1717 

Claes Uggla - amiral, friherre och krigshjälte 

Amiral Claes Uggla föddes på Averstad i Ölseruds socken i Värmland omkring år 1614 som son till översten Johan Uggla och Margareta Gyllenmärs.

Cirka tjugo år gammal följde han med den svenske ambassadören Erik Gyllenstierna till Moskva och året därefter hjälpte han greven Axel Sparre på ett uppdrag i Warschau. Under danska kriget 1643-1645 (kallat Torstenssons krig) deltog han som frivillig i striden till sjöss på flottan som Klas Fleming kommenderade över.

Året därpå (1646) blev Uggla musketerare vid svenska armén i Tyskland. Vid belägringen av Prag 1648 utmärkte han sig för stor tapperhet och vann därigenom pfalzgrevens gunst (den blivande kung Karl X Gustav). Detta ledde till att Uggla blev utnämnd till kaptenlöjtnant samt pfalzgrevlig hovjunkare.

Vid cirka 36 års ålder utnämndes han till kapten vid livgardet och som sådan följde han med Karl X Gustav till det polska kriget. När sedan det danska kriget bröt ut (1657) gick han över till flottans tjänst istället.

Han blev befordrad till major vid amiralitetet och med den titeln deltog han i sjöslaget mot den holländska flottan i Öresund (november 1658) där han gjorde betydande insatser. Två år senare utnämndes han till amirallöjtnant. Under en treårig vistelse i Lübeck övervakade han byggandet av de krigsskepp som var beställda för svenska flottans räkning. Tio år senare (1670) befordrades han till amiral och amiralitetsråd. 

1673 gifte sig Claes som då hunnit bli 60 år med 18-åriga Christina Maria Sparre af Rossvik. De fick barnen Johan (1674-1736), Margareta Emerentia (1675-1676) och Claes (1677-1688) som föddes åtta månader efter faderns död.

År 1676 upphöjdes Claes Uggla i friherrligt stånd.

Under riksrådet och greve Lorentz Creutz överseende anförde Uggla en del av den svenska flottan mot de förenade danska och holländska flottorna i slaget vid Öland den 1 juni 1676 i det så kallade Karl XI:s krig

Detta blev Ugglas sista bragd. Efter att Creutz´s fartyg Kronan sprängts i luften och denne omkommit, vände hela den fientliga styrkan sig mot Uggla som förde befälet över linjeskeppet Svärdet. Trots att han omringades av femton fartyg och fick tre av sina master nedskjutna, ville han inte ge sig utan fortsatte att försvara sig med stort mod. 

Slutligen kom en brännare och hakade sig fast vid Svärdet som genast fattade eld. Man ropade åt Uggla att han skulle ge sig, men han svarade, 'att han icke ville lämna ett så kapitalt skepp med så stora stycken i fiendernas händer utan hellre fäkta som en ärlig man, till dess han måste salvera sig i sjön'.

Följden blev att Uggla stupade i striden tillsammans med sexhundra man av sin besättning. Det sägs att man från Öland kunde se skenet av det brinnande skeppet till långt in på natten. Uggla blev cirka 62 år gammal.

Sonen Johan föddes 1674 och han gick i sin fars fotspår och blev amiralitetskapten. Han dog 1736 och är en av många i släkten Uggla som ligger begravd på Millesviks kyrkogård.

 

 
Antal: 

Födelsedatum: 1706 , 1590 , 1595 , 1674 , 1675 , 1677 , 1678 , 1713 , 1717
Dödsdatum: 1649 , 1671 , 1676 , 1697 , 1717 , 1736 , 1744
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Amiralitetskapten , Ej angivet , Godsägare , Överste

Närliggande gravar

Simon Gustaf von Kothen
Gravnummer: 06 00 00
Ulrika Abrahamsdotter
Gravnummer: 06 01 10
Ferdinand och Maj Eriksson
Gravnummer: 06 01 15-16
Hans Stenholms familjegrav
Gravnummer: 06 01 4
Johan och Hanna Forsberg
Gravnummer: 06 02 35-36