Fritiof Olsson och Ingeborg Olsdotter i gruppen Värmland / Säffle / Millesvik kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (06031-2R)

Fritiof Olsson och Ingeborg Olsdotter

Här hvila Fritiof och Ingeborg står det skrivet på det ståtliga järnkorset på Millesviks kyrkorgård. Två små barn som gick bort med en veckas mellanrum i slutet av mars 1866. Det ryktas att barnen ska ha bitits ihjäl av en galen gris. En mer sannolik orsak till deras allt för tidiga död var någon form av barnsjukdom. 

Barnen var döpta efter centralgestalterna i Esaias Tegnérs diktverk Frithiofs saga som i sin helhet utkom 1825. Fadern anlade även en minneslund över de bägge barnen. Minneslunden fick namnet Balders hage – också det en anspelning på Tegnérs diktsamling.

 

Läs mer
Fritiof Olsson och Ingeborg Olsdotter

Mer information

Esaias Tegnérs diktverk omfattar 24 sammanhängande men ändå självständiga berättelser på vers. Frithiofs saga blev en formlig bästsäljare som kom ut i flera upplagor och översattes till ett flertal språk. Diktverket var i många hem det givna högläsningsverket och många lärde sig delar och rent av hela utantill. Gestalterna i verket blev förebilder för namngivningen under senare delen av 1800-talet. Detta på samma sätt som Emil och Ida i Astrid Lidgrens sagovärld påverkat namngivningen i våra dagar. 

Minnesplatsen över de båda barnen anlades alltså av den sörjande fadern och fick namnet Balders hage, en hänsyftning på Frihiofs saga som utspelar sig i vikingatid med anknytning till den nordiska gudasagan. Minneslunden är belägen intill den tidigare mejeribyggnaden hörande till egendomen Hjälleskate.  Genom försorg av Södra Näsets Byalag har minnesplatsen röjts från sly och försetts med en sittgrupp och en skylt. Platsen var från början betydligt större men har naggats i kanterna av mer än 150 års jordbruk.

 
Antal: 

Födelsedatum: 1861-04-21 , 1864-03-16
Dödsdatum: 1866-03-23 , 1866-03-30
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Ej angivet

Närliggande gravar

Simon Gustaf von Kothen
Gravnummer: 06 00 00
Ulrika Abrahamsdotter
Gravnummer: 06 01 10
Ferdinand och Maj Eriksson
Gravnummer: 06 01 15-16
Hans Stenholms familjegrav
Gravnummer: 06 01 4
Johan och Hanna Forsberg
Gravnummer: 06 02 35-36