Edvin och Rut Nöjd i gruppen Värmland / Säffle / Millesvik kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (060436R)

Edvin och Rut Nöjd

Edvin Nöjd föddes i Gestad i Dalsland 28 mars 1901 som son till hemmansägare Johannes och Laura Olsson-Back. Efter studier vid Fjellstedtska skolan i Uppsala och därefter vid Lunds elementarskola blev han teologie kandidat 1932. 

Efter anställningar i Brunskog, Nordmarks pastorat, Brattfors och Arvika Östra blev han kyrkoherde i Millesvik 1948. Han gifte sig i Frösö kyrka 1931 med folkskollärarinnan Rut Paulsson, född 15 februari 1899. Även Rut var från Gestad.

 

Läs mer
Edvin och Rut Nöjd

Mer information

Edvin Nöjd växte upp i ett fromt allmogehem i Gestad. Hans konfirmationslärare prosten Engström i Bolstad hjälpte honom så att han kunde börja studera med prästkallet i sikte. Efter prästvigningen tillbringade han en lycklig tid i Brunskog.

”Tack vare vänligheten och blidheten i sitt väsen kom han i god kontakt med människor och det öppna glada västvärmländska gemytet utövade en frigörande inverkan på slutenheten och inbundenheten i hans karaktär”. 

Längsta delen av hans tjänst kom Brattfors tillgodo. Nykterhetssaken låg honom varmt om hjärtat och han var ordförande i Brattfors nykterhetsvänners samarbetskommitté. Men sitt största intresse vigde han åt församlingsarbetets olika grenar. 

Följande berättas från hans tid i Arvika: ”Ålderdomshemmet ägnade han mycken tid. Flera gånger i veckan gjorde han besök där.  Mellan honom och de gamla och avsidestagna utvecklades en vacker och sann vänskap. Där fick hans värme och människokärlek sina bästa uttryck. Så var också förhållandet på sjukhus och lasarett. Man kände den högsta glädje vid hans besök. De sjuka visste att genom honom skulle de få den tröst och frimodighet som de såväl behövde i sjukdom och nöd. Bland dessa var han en själasörjare i ordets vackraste och innerligaste bemärkelse”. 

Med stora förväntningar mottogs han i sin sista församling, Millesvik. Trots att han i en tidning meddelade att han inte önskade komma ifråga, blev han vald med stor majoritet. Hans gudstjänster blev välbesökta, inte minst på grund av hans vackra sång. 

Om sitt inre liv var Edvin Nöjd förtegen. Få kunde därför ana vad som var på gång. Det hade börjat med att han greps av misströstan och kände sig oduglig som präst. Det var tydligt att hans manodepressiva läggning skulle bli honom övermäktig. Tungsinnesperioderna blev allt längre och slutligen livsförstörande. Till sist orkade han inte mer. 1 augusti 1950, vid ett tillfälle då depressionen översteg det uthärdligas gräns, tog han sitt liv. 

Hustrun Rut levde fram till 18 juli 1990 då hon dog i Uppsala.

Källa: Karlstads stifts Herdaminne del IV 

 

 
Antal: 

Födelsedatum: 1899-02-15 , 1901-03-28
Dödsdatum: 1950-08-01 , 1990-07-18
Födelseort: Gestad
Yrke: Kyrkoherde , Lärare

Närliggande gravar

Simon Gustaf von Kothen
Gravnummer: 06 00 00
Ulrika Abrahamsdotter
Gravnummer: 06 01 10
Ferdinand och Maj Eriksson
Gravnummer: 06 01 15-16
Hans Stenholms familjegrav
Gravnummer: 06 01 4
Johan och Hanna Forsberg
Gravnummer: 06 02 35-36