Catharina  Hedenia och Abraham Valingius i gruppen Värmland / Säffle / Millesvik kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (060399R)

Catharina Hedenia och Abraham Valingius

I denna grav från 1700-talet vilar kyrkoherden Abraham Valingius tillsammans med sina maka Catharina Hedenia. Abraham Valingius föddes 1674 i Askersund och han gifte sig med Catharina i Viby, Örebro som var hennes födelseort. 

Abraham härstammade från den gamla sörmländska prästsläkten Valingius. Till Millesvik kom han som kyrkoherde 1721. Han dog 17 maj 1734. Catharina levde fram till 4 juni 1778 då hon dog knappt 85 år gammal. 

Denna gravplats hör till de så kallade Antikvariska gravarna i Millesvik.

Läs mer
Catharina  Hedenia och Abraham Valingius

Mer information

Abraham Valingius studerade i Uppsala i två omgångar 1698 och 1700. Dessemellan var han informator hos lagmannen Johan Stjärneros nära Strängnäs. Senare tog han en fil.kand och blev rektor vid Örebro skola. Som rektor visade han stor duglighet, särskilt i fråga om skolans förvaltning. Han bragte ordning i skolans räkenskaper som tidigare sammanblandats med stadens. Donationer som avhänts skolan återvann han. Då han tillträdde som rektor var antalet elever åtta och då han slutade 390. 

Han kom till Millesvik 1721 som kyrkoherde och samma år blev han kontraktsprost i Näs kontrakt. Även som kyrkoherde i Millesvik visade han stort intresse för barnundervisningen. 

I ett sockenstämmoprotokoll står följande:  

Som det i socknen är 6 rotar tillböd och lovade herr kyrkoherden gunstigt, det han ville taga i prästgården en pilt av varje rote över sommaren intill hösten att dem i läsande och skrivande öva med förbehåll, att den pilten i sin rote återigen skall likaledes lära de andra, varföre församlingen herr kyrkoherden storligen betackade, dock utan att någon därtill resolverade.      

Om försök att reformera jordbruket på Näset berättar landshövding Mörner följande 1762: 

Kyrkoherden fick av allmogen i Millesvik den upplysningen, att jorden därstädes inte tålde något annat brukningssätt i det de åberopade sig på av Valingius gjorda försök, vilken var född i Askersund och försökte i några år med högsta flit att inrätta prästgårdens åkrar efter, nerikesmaneret samt dem på lika sätt bruka och upparbeta, då de blevo årligen sämre och sämre att bära, så att han äntligen nödsakades återvända därmed och antaga ortens gamla brukningssätt. 

 

 
Antal: 

Födelsedatum: 1674 , 1693-09-05
Dödsdatum: 1734-05-17 , 1778-06-04
Födelseort: Askersund , Viby
Yrke: Ej angivet , Kyrkoherde

Närliggande gravar

Simon Gustaf von Kothen
Gravnummer: 06 00 00
Ulrika Abrahamsdotter
Gravnummer: 06 01 10
Ferdinand och Maj Eriksson
Gravnummer: 06 01 15-16
Hans Stenholms familjegrav
Gravnummer: 06 01 4
Johan och Hanna Forsberg
Gravnummer: 06 02 35-36