Långserud kyrkogård

Långserud kyrkogård

Långseruds socken är den största i Säffle kommun. Kyrkan och kyrkogården ligger knappt tre mil nordväst om Säffle tätort och kyrkan har medeltida urpsrung. Ett dopfunt från 1200-talets början är ett tydligt spår från denna svunna tid. Den nuvarande kyrkan byggdes till med korsarmar på 1720-talet och förlängdes västerut 1770.

Kyrkogården har också sannolikt medeltida anor. I dag är den indelad i 20 kvarter och de äldsta delarna ligger närmast kyrkan söderut. Kvarter 1 och 2 har gravar från 1800-talets senare del.

Jag vill hitta