Nils Christoffer Sillén

I denna grav vilar kyrkoherden Nils Christoffer Sillén. Efter studier vid Karlstads gymnasium, Uppsala, fil.mag. 1815, pastoralexamen 1826 blev Sillén kyrkoherde i Millesvik. 

Flera av pastoratets kyrkor var i dåligt skick och han ville bygga en kyrka gemensam för Millesvik och Ölserud. Förslaget avslogs dock enhälligt. Därefter underhandlade han med Eskilsäter om en liknande förening vilket mötte allmän förståelse men saken rann ändå ut i sanden i och med hans tidiga död 1828. 

Denna gravplats hör till de så kallade Antikvariska gravarna i Millesvik.

Läs mer
Nils Christoffer Sillén i gruppen Säffle / Millesvik kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (060385)
Nils Christoffer Sillén
Gravnummer: 06 03 85
Antal: 

Nils Christoffer Sillén

Födelsedatum: 1789-10-07
Dödsdatum: 1828-06-22
Födelseort: Ej angivet
Yrke: Kyrkoherde

Närliggande gravar

Ulrika Abrahamsdotter
Gravnummer: 06 01 10
Ferdinand och Maj Eriksson
Gravnummer: 06 01 15-16
Hans Stenholms familjegrav
Gravnummer: 06 01 4