Sven Petter Nilsson och Ottilia Nilsson i gruppen Värmland / Säffle / Kila kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (100136R)

Sven Petter Nilsson och Ottilia Nilsson

Sven-Petter Nilsson från Kållerud föddes i Kila 15 november 1853. Han gifte sig med Ottilia Jonsdotter Nygren från Bunäs. Sven-Petter var verksam som nämndeman och familjen bodde i Nämndemansgården i Kållerud som nu kallas Fridhem. Det sades att Sven Petter dog av sorg efter Ottilia. Hon dog 18 november 1927 och Sven Petter dog några veckor senare 6 december.

Läs mer
Sven Petter Nilsson och Ottilia Nilsson

Mer information

Nämdeman Sven Petter Nilsson i Kållerud föddes 15 november 1853 i Kila. Han var gift med Ottilia Jonsdotter Nygren, född 4 november 1858 i Stavnäs men hennes familj bodde i Bunäs. Hemmanet Kållerud ligger på öster sida av Sjön Sjö och på västra sidan ligger Bunäs.

Citat ur Schymans Värmlandsnäs del 2 sid. 348: ”Tingshusbyggnadsskyldige sammanträdde på Hotell Royal i Säffle den 6 dec 1899 och beslöt att ett nytt tingshus skulle byggas och förläggas till Säffle köping. Därvid utsågs en byggnadskommitté, ”I denna kommitté ingick nämndeman S.P. Nilsson, Kollerud.”  Sven Petter har också satt upp en väghållningssten efter gamla vägen mellan södra Ed och Kållerud. (Nu fornlämning).

En gång var Sven Petter i Göteborg och gjorde virkesaffärer. När han skulle åka hem kom han på att han hade slut på snuset och gick in i liten affär och skulle handla. Han hade ingen växel utan drog fram en tusenlapp. Biträdet kallade på polis. 

Gravstenen stod i raden närmast kyrkan och nu är sonsonen Knut Pettersson och hans hustru Signe begravda där.

Det finns en bild på Nämndemansgården i Kållerud som inte ändrats exteriört men som nu kallas Fridhem. Det sades att Sven Petter dog av sorg efter Ottilia. En inbjudan till hennes begravning finns. Hon dog 18 november 1927 och Sven Petter dog 6 december 1927.

 
Antal: 

Födelsedatum: 1853-11-15 , 1858-11-04
Dödsdatum: 1927-11-18 , 1927-12-06
Födelseort: Kållerud , Stavnäs
Yrke: Ej angivet , Nämndeman

Närliggande gravar

Elof Seidelius
Gravnummer: 10 01 01
Pehr Lignell
Gravnummer: 10 01 02
Olof Nordgren
Gravnummer: 10 01 03
Jonas Ifvarsson
Gravnummer: 10 01 04
Frans Andersson
Gravnummer: 10 01 08