Frans Andersson i gruppen Värmland / Säffle / Kila kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (100108)

Frans Andersson

Frans Wilhelm Andersson, föddes 20 maj 1883 i Kila. Han var gift med Anna Teresia, född 20 februari 1895 i Norge. Frans föddes på Bråten (Prästgårdshemmanet) och hans far Anders hade precis som Frans blev också varit kyrkvaktare. Frans kan nog sägas ha räddat kyrkan vid ett par tillfällen.

Dels upptäckte han en brand som han lyckades släcka och dels upptäckte han en spricka i kyrkväggen som berodde på att de tvärgående balkarna i taket tagits bort under prosten Lignells tid. Gösta Takman (Gravnummer: 10 08 12-13) lyckades ersätta balkarna med järnstänger och drog ihop kyrkan så taket höjdes 7 cm.

Läs mer
Frans Andersson

Mer information

Frans Wilhelm Andersson, föddes 20 maj 1883 i Kila. Han var gift med Anna Teresia, född 20 februari 1895 i Norge. Frans föddes på Bråten (Prästgårdshemmanet) och hans far Anders hade precis som Frans blev också varit kyrkvaktare. Frans kan nog sägas ha räddat kyrkan vid ett par tillfällen.

Dels upptäckte han en brand som han lyckades släcka och dels upptäckte han en spricka i kyrkväggen som berodde på att de tvärgående balkarna i taket tagits bort under prosten Lignells tid. Gösta Takman (Gravnummer: 10 08 12-13) lyckades ersätta balkarna med järnstänger och drog ihop kyrkan så taket höjdes 7 cm.

Teresia dog 6 april 1942. Frans själv avled 10 juni 1963. Frans och Teresias dotter Ebba, gift Olausson dog 27 januari 2013 (Gravnummer: 10 07 45).

Gösta Takman gjorde på 1950-talet en bandinspelning där Frans Andersson berättar.

 

Frans Wilhelm Andersson

Födelsedatum: 1883-05-20
Dödsdatum: 1963-06-10
Födelseort: Kila
Yrke: Kyrkvaktare

Närliggande gravar

Elof Seidelius
Gravnummer: 10 01 01
Pehr Lignell
Gravnummer: 10 01 02
Olof Nordgren
Gravnummer: 10 01 03
Jonas Ifvarsson
Gravnummer: 10 01 04
Frans Andersson
Gravnummer: 10 01 08