Elof Seidelius  i gruppen Värmland / Säffle / Kila kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (100101)

Elof Seidelius

När kyrkoherde Elof Seidelius dog 17 januari 1788 hade han ett aktivt och betydelsefullt liv bakom sig. Han föddes i Segerstad 10 augusti 1713 som son till bonden Sven Eriksson från Abbortan. Modern var Britta Mattsdotter. Efter sina studier tillträdde Seidelius som kyrkoherde i Kila 1760 och efter bara ett år påbörjade han bygget av en ny prästgård i Kila. 1761 respektive 1776 anlade han även två nya torp på Prästgårdens ägor – Sjödalen och Bråten. Tillsammans med Bengt von Echstedt som var kyrkoföreståndare i Kila tog Elof Seidelius initiativ till ett nytt kyrktorn i Kila. Detta uppfördes under åren 1769–1776.

Läs mer
Elof Seidelius

Mer information

Elof Seidelius föddes i Segerstad 10 augusti 1713 och han dog 17 januari 1788 i Kila. Fader var bonden Sven Eriksson i Abbortan, Segerstad och moder Britta Mattsdotter. Efter studier i Karlstad och Uppsala prästvigdes han 1744. Han var adjunkt och senare lektor i Karlstads skola när han valdes till kyrkoherde i Kila 1759 och tillträdde 1760.

Som kyrkoherde i Kila pastorat kom han att genomföra två betydelsefulla förändringar. 1761–62 nybyggdes prästgården på en ny och bättre plats. Han anlade två nya torp på Prästgårdens ägor, Sjödalen 1761 och Bråten 1776.

Hans samtida var assessorn Bengt von Echstedt på Smedbyn som hade rollen som kyrkoföreståndare i Kila. Tillsammans tog dessa initiativ till att kyrkan skulle få ett nytt torn och detta uppfördes under åren 1769–1776. Som minne av detta finns initialerna E S och B v S på tornmurens utsida.

Elofs hustru Anna Lisa Forsell var dotter till rådmannen i Karlstad Gustaf Forsell och Sara Maria Geijer. Gustaf Forsells döttrar var kända för sin skönhet. Den äldsta, Sara Maria, blev gift med kyrkoherde Esaias Tegnér i Millesvik. Deras barn var förstås skalden och biskopen Esaias Tegnér. Mellandottern Brita blev gift med kyrkoherde Daniel Johan Lagerlöf i Arvika och deras sonsons dotter var Selma Lagerlöf.

Familjen Seidelius kan därför ses som den gemensamma nämnaren för Selma Lagerlöf, Esaias Tegnér och Erik Gustaf Geijer.

Gravstenen över Elof Seidelius, restes troligen på 1930-talet, på initiativ av domprosten C. V. Bromander, även om gravplatsen var känd.

 

Elof Seidelius

Födelsedatum: 1713-08-10
Dödsdatum: 1788-01-17
Födelseort: Segerstad
Yrke: Kyrkoherde

Närliggande gravar

Elof Seidelius
Gravnummer: 10 01 01
Pehr Lignell
Gravnummer: 10 01 02
Olof Nordgren
Gravnummer: 10 01 03
Jonas Ifvarsson
Gravnummer: 10 01 04
Frans Andersson
Gravnummer: 10 01 08