Holger Stornäs i gruppen Värmland / Säffle / Kila kyrkogård hos Kyrkogårdsvandring (10013-2)

Holger Stornäs

Holger Stornäs föddes på gården Stornäs i Sunne 1897. Fader var Lars Nilsson och moder Kajsa Larsson. Han prästvigdes 1928 och 1935 blev han kyrkoherde i Ärtemark. Det var under denna tid han tog namnet Stornäs efter att från födseln hetat Larsson. 1954 lämnade han tjänsten i Ärtemark för att istället bli kyrkoherde i Kila där arbetsbördan var mindre.

Holger hade vid denna tid fått sämre syn och vacklande hälsa. Vid pensioneringen flyttade han och hustrun Inga till Nysäter där Inga drev pensionat. Holger avled 13 september 1971 och Inga 1995.

Läs mer
Holger Stornäs

Mer information

Holger Stornäs föddes 1 mars 1897 på gården Stornäs i Sunne, som son till Lars Nilsson och Kajsa Larsson. Han studerade i Karlstad och Lund och prästvigdes 1928. Efter kortare tjänster blev han 1931 kyrkoadjunkt i Säffle och 1932 sjömanspräst i Hull, England. 1935 tillträdde han kyrkoherdetjänsten i Ärtemark och det var under denna tid han bytte namn från Larsson till Stornäs. På grund av vacklande hälsa och försämrad syn blev han 1954 tillförordnad kyrkoherde i Kila pastorat som krävde mindre arbete än Ärtemark med den expansiva tätorten Bengtsfors. 

Han avslutade sin tjänst i Kila 1961 och utnämndes till kyrkoherde i Blomskogs pastorat, men kom aldrig att tillträda denna tjänst utan pensionerades. Holger och hustrun Inga Stornäs flyttade till Nysäter där Inga drev Pensionat Rönngården. Holger avled 13 september 1971 och Inga 1995. Hon var de senare åren bosatt i Kristinehamn. Även dottern Gun vilar i graven.

Minnestecknaren skriver om att Stornäs var den enda i familjen som fick möjlighet att studera. Hans tid i Ärtemark präglades av stor verksamhetslust med ny prästgård, renovering av Ärtemarks kyrka och de speciella behov som krigsåren förde med sig. 

Holger Stornäs var intresserad av poesi och kunde deklamera Frödings ”Räggler och Paschaser” med bravur som den fryksdaling han var. Han var värmlänning in i märgen och gladde sig över att kunna sluta sin aktiva tjänst i Värmland.

 

Holger Stornäs

Födelsedatum: 1897-03-01
Dödsdatum: 1971-09-13
Födelseort: Sunne
Yrke: Kyrkoherde

Närliggande gravar

Elof Seidelius
Gravnummer: 10 01 01
Pehr Lignell
Gravnummer: 10 01 02
Olof Nordgren
Gravnummer: 10 01 03
Jonas Ifvarsson
Gravnummer: 10 01 04
Frans Andersson
Gravnummer: 10 01 08